česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
Foto: Jiřina Hosáková (Fakulta veřejných politik v Opavě Repo)

Jiřina Hosáková (Fakulta veřejných politik v Opavě Repo)

Zaměstnanec: Slezská univerzita v Opavě Zaměstnanec: Fakulta veřejných politik v Opavě
učo: 2085

2085(zavináč/atsign)repozitar(tečka/dot)cz • HOSÁKOVÁ, Jiřina a Zuzana HLUBKOVÁ. Hodnocení zdravotně sociálních potřeb v komunitní péči. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Supplementum 2, Praha: TIGIS, 2019, roč. 23, č. 2, s. 10-11. ISSN 1211-7579.
 • HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ a Kamila VARGOVSKÁ. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S NEHOJÍCÍ SE RÁNOU V DOMÁCÍ PÉČI. In Zuzana Spáčilová. Sestry: hlas v popredí – zdravie pre všetkých. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. s. 37-47, 11 s. ISBN 978-80-558-1418-6.
 • HLUBKOVÁ, Zuzana, Tereza KOHUTOVÁ a Jiřina HOSÁKOVÁ. Ošetřovatelská péče u hospitalizovaného dítěte s ADHD / hyperkinetickou poruchou. In XXV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. 2019.
 • HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ a Martina ZUBALOVÁ. Subkutánní injekční aplikace nízkomolekulárních heparinu sestrou. Logos Polytechnikos, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019, roč. 10, č. 2, s. 99 - 107. ISSN 2464-7551.
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina a Ladislav HOSÁK. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2. vyd. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veře: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-281-2.
 • HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ, Martina VILÁŠKOVÁ a Romana LISZTWANOVÁ. Pohled rodičů na ošetřovatelskou péči o dítě v průběhu hospitalizace. In Daniel Jirkovský. CESTA K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XX. 1st. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2018. s. 136-140, 5 s. ISBN 978-80-87347-40-9.
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Zuzana MATĚJKOVÁ. PROBLEMATIKA UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU DOSPÍVAJÍCÍMI. In PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA. CESTA K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XX. 1. vyd. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2018. s. 141-144, 4 s. ISBN 978-80-87347-40-9.
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Martina HYPŠOVÁ. Sebepoškozování adolescentů jako edukační problém. Ošetřovatelské perspektivy, Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018, roč. 1, č. 1, s. 31-38. ISSN 2570-785X. doi:10.25142/osp.2018.004.
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Pavlína VAVŘAČOVÁ. Syndrom vyhoření u sester v klinické praxi. In XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. 1. vyd. Hradec Králové: HANZO Production, 2018. s. 45-47, 3 s. ISBN 978-80-906205-9-9.
 • HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ a Petra JEŽOVÁ. Technika aplikace inzulinu u diabetiků na inzulinoterapii. In Dana Vaňková, Ivana Dvořáčková. XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. 1st. Hradec Králové: HANZO Production, 2018. s. 48-50, 3 s. ISBN 978-80-906205-9-9.
 • NĚMEC, Lukáš, Zuzana HLUBKOVÁ a Jiřina HOSÁKOVÁ. Vliv bolesti na kvalitu života u pacientů s onemocněním pohybového aparátu. In Zuzana Spáčilová. SESTRY: HLAS V POPREDÍ – ZDRAVIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO. 1st. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 64-71, 8 s. ISBN 978-80-558-1293-9.
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Lenka MATUŠKOVÁ. ZÁTĚŽ LAICKÝCH PEČOVATELŮ O SENIORY S DEPRESÍ. In SESTRY: HLAS V POPREDÍ – ZDRAVIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 18-26, 9 s. ISBN 978-80-558-1293-9.
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Martina VÁCLAVSKÁ. ANALÝZA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ. In Zuzana Spáčilová. SESTRY: HLAS V POPREDÍ, DOSAHOVANIE CIEĽOV UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. 2017. vyd. Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. s. 19-23, 5 s. ISBN 978-80-558-1180-2.
 • VÁCLAVSKÁ, Martina a Jiřina HOSÁKOVÁ. Analýza zdravého životního stylu u budoucích sester. Florence, Praha: Ambit Media, a. s., 2017, roč. 18, č. 12, s. 16-17. ISSN 1801-464X.
 • HLUBKOVÁ, Zuzana, Jana KAČOROVÁ, Jiřina HOSÁKOVÁ a MARIA FERENČÍKOVÁ. Celiakie v populaci žen. In Pacient je naší prioritou. 2017. ISBN 978-80-7510-226-3.
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ, Jana KAČOROVÁ a Aneta MERVOVÁ. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INTERAKCI PŘI OŠETŘOVÁNÍ GERONTOPSYCHIATRICKÝCH PACIENTŮ. In Roman Adamczyk, Jana Kačorová, Jana Haluzíková. Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 193-195, 3 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
 • HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ, Jana KAČOROVÁ a Jiří MANĎÁK. Hodnocení bolesti nelékařskými zdravotnickými pracovníky v ošetřovatelské praxi. 2017. ISBN 978-80-906205-7-5.
 • HLUBKOVÁ, Zuzana, Kateřina KRMELOVÁ, Jana KAČOROVÁ a Jiřina HOSÁKOVÁ. Kvalita života u dětí s onemocněním astma bronchiale. In Zuzana Spáčilová. SESTRY: HLAS V POPREDÍ, DOSAHOVANIE CIEĽOV UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. s. 13-18, 6 s. ISBN 978-80-558-1180-2.
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina, Jana KAČOROVÁ a Andrea SLUNSKÁ. Použití dotazníku IPQ-R-CZ u pacientů závislých na alkoholu. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, Praha: TIGIS, 2017, roč. 21, č. 2, s. 68-69. ISSN 1211-7579.
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Pavlina ŠTENCELOVÁ. Psychická zátěž jako rizikový faktor při ošetřování seniorů. In C E S T A K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XIX. C E S T A K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XIX. 1. vyd. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2017. s. 67-71, 5 s. ISBN 978-80-87347-37-9.
 • KAČOROVÁ, Jana, Jiřina HOSÁKOVÁ a Zuzana HLUBKOVÁ. VZTAH MEZI SPIRITUALITOU A OBOREM OŠETŘOVATELSTVÍ. In Pacient je naší prioritou. 2017. ISBN 978-80-7510-226-3.
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Pavlína ROLINCOVÁ. Zátěž pečovatelů o nemocné s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí. In Mgr. Dana Vaňková, Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.. XXIII. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. 2017. vyd. Hradec Králové: HANZO Production, 2017. s. 58-60, 3 s. ISBN 978-80-906205-7-5.

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 3. 8. 2020 19:14, 32. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz