Informační systém Repo 

Vliv bolesti na kvalitu života u pacientů s onemocněním pohybového aparátu

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
NĚMEC, Lukáš, Zuzana HLUBKOVÁ a Jiřina HOSÁKOVÁ. Vliv bolesti na kvalitu života u pacientů s onemocněním pohybového aparátu. In Zuzana Spáčilová. SESTRY: HLAS V POPREDÍ – ZDRAVIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO. 1st. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 64-71, 8 s. ISBN 978-80-558-1293-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv bolesti na kvalitu života u pacientů s onemocněním pohybového aparátu
Název česky Vliv bolesti na kvalitu života u pacientů s onemocněním pohybového aparátu
Název anglicky THE INFLUENCE OF PAIN ON QUALITY OF LIFE AMONG PATIENTS WITH MUSCULOSKELETAL DISORDER
Autoři NĚMEC, Lukáš (203 Česká republika), Zuzana HLUBKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiřina HOSÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1st. Nitra, SESTRY: HLAS V POPREDÍ – ZDRAVIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO, od s. 64-71, 8 s. 2018.
Nakladatel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30307 Nursing
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000115
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-558-1293-9
Klíčová slova česky Kvalita života; Bolest; Pacient; Onemocnění pohybového aparátu
Klíčová slova anglicky Quality of life; Pain; Patient; Diseases of the musculoskeletal system
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Nikol Maďová, učo 1144. Změněno: 25. 4. 2019 10:04.
Anotace
Cílem výzkumného šetření bylo zjistit vliv bolesti na kvalitu života u pacientů s onemocněním pohybového aparátu. Metody: Jako metoda tohoto výzkumu byl použit standardizovaný dotazník Světové zdravotnické organizace WHOQoL-BREF, který byl použit ke zjištění kvality života souboru. Dále byla využita vizuální analogová škál VAS ke zjištění intenzity bolesti. Soubor tvořilo 121 respondentů z toh,o 50 mužů a 71 žen. Šetření probíhalo ve 3 zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje v období říjen 2017 – únor 2018. Výsledky: Respondenti dosáhli významně nižších průměrných hodnot kvality života v doménách fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy ve srovnání s populační normou. Nejvyšší průměrné hodnoty byly zaznamenány v doméně prostředí (13,90±3,32), kde je stanovena populační norma (13,30±2,08). Nejnižší hodnoty kvality života byly pacienty označovány v oblasti fyzického zdraví (11,95 ± 2,54). Bolest byla hlášená u všech respondentů o intenzitě 2 – 10 a průměrný stupeň bolesti činil 4,98 ± 1,89 bodu. Bylo prokázáno, že s intenzitou bolesti klesala kvalita života. Závěr: Významné zhoršení kvality života u pacientů s bolestí a onemocněním pohybového aparátu bylo v doméně fyzického zdraví. Naopak v doméně prostředí dosahovali pacienti lepších výsledků než zdravá populace.
Anotace anglicky
Objective: The aim of the research project was to determine the influence of pain on the quality of life among patients with diseases of the musculoskeletal system. Methods: A standardized questionnaire WHOQoL-BREF by the World Health Organization was used to determine the quality of life of the patients. Furthermore, the visual analog scale (VAS) was used to determine the intensity of the pain. Altogether, there were 121 respondents to the questionnaire – the group comprised of 50 men and 71 women. The research was carried out in three locations within the Moravian-Silesian region from October 2017 to February 2018. Results: According to the results, the respondents’ quality of life showed significantly lower 65 values in the areas of physical health, experience and social relationships in comparison with the population norm. The highest average values were recorded within the area of environment (13.90 ± 3.32) in which they surpassed the standard population’s values (13,30 ± 2.08). The lowest values of the patients’ quality of life were measured for the area of physical health (11.95 ± 2.54). All respondents reported they had been in pain; the intensity of their pain varied from 2-10 and the average level of pain was 4.98 ± 1.89. It was proved that the decline of the quality of life was connected to the intensity of the pain. Conclusion: A significant deterioration in the quality of life among patients with pain and diseases of the musculoskeletal system was in the domain of physical health. On the other hand, the patients achieved better results than the healthy population in the area of environment.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 5. 6. 2020 20:53

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 5. 6. 2020 20:53, 23. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz