Informační systém Repo 

Hodnocení zdravotně sociálních potřeb v komunitní péči

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HOSÁKOVÁ, Jiřina a Zuzana HLUBKOVÁ. Hodnocení zdravotně sociálních potřeb v komunitní péči. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Supplementum 2, Praha: TIGIS, 2019, roč. 23, č. 2, s. 10-11. ISSN 1211-7579.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení zdravotně sociálních potřeb v komunitní péči
Název česky Hodnocení zdravotně sociálních potřeb v komunitní péči
Název anglicky EVALUATION OF HEALTH AND SOCIAL NEEDS IN COMMUNITY CARE
Autoři HOSÁKOVÁ, Jiřina a Zuzana HLUBKOVÁ.
Vydání Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Supplementum 2, Praha, TIGIS, 2019, 1211-7579.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/2019/psych_supplementum_2_2019/vyveskova.pdf
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky potřeby, hodnocení, komunitní péče, sestra, duševní porucha
Klíčová slova anglicky needs, evaluation, community care, nurse, mental disorder
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Jiřina Hosáková, učo 2085. Změněno: 17. 6. 2019 19:43.
Anotace
Model komunitní péče, který je v současnosti postupně aplikován do sítě psychiatrických služeb, s sebou přináší nový prvek komunitních psychiatrických sester. Jejich role spočívá ve sledování duševně nemocného v přirozeném prostředí. Významnými činnostmi psychiatrických sester je posuzování stavu duševně nemocného v jeho přirozeném prostředí, péče o somatický stav pacienta, individuální rehabilitace a podpora zaměřená na zvládání běžných situací. Plánování individuální péče vyžaduje nejen jejich vysokou odbornou erudici, ale i dostatek relevantních informací o potřebách nemocných. Duševně nemocní nejsou schopní vždy své potřeby relevantně popsat, a proto se jeví vhodným používání standardizovaných hodnotících nástrojů zaměřených na tuto oblast. Jedním z možných nástrojů je Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (v originále Camberwell Assessment of Need, dále jen CAN), který monitoruje uspokojení zdravotně sociálních potřeb lidí s duševním onemocněním.
Anotace česky
Model komunitní péče, který je v současnosti postupně aplikován do sítě psychiatrických služeb, s sebou přináší nový prvek komunitních psychiatrických sester. Jejich role spočívá ve sledování duševně nemocného v přirozeném prostředí. Významnými činnostmi psychiatrických sester je posuzování stavu duševně nemocného v jeho přirozeném prostředí, péče o somatický stav pacienta, individuální rehabilitace a podpora zaměřená na zvládání běžných situací. Plánování individuální péče vyžaduje nejen jejich vysokou odbornou erudici, ale i dostatek relevantních informací o potřebách nemocných. Duševně nemocní nejsou schopní vždy své potřeby relevantně popsat, a proto se jeví vhodným používání standardizovaných hodnotících nástrojů zaměřených na tuto oblast. Jedním z možných nástrojů je Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (v originále Camberwell Assessment of Need, dále jen CAN), který monitoruje uspokojení zdravotně sociálních potřeb lidí s duševním onemocněním.
Anotace anglicky
The community care model, which is currently being applied to the network of psychiatric services, brings a new element of community psychiatric nurses. Their role is to monitor the mentally ill in their natural environment. Important activities of psychiatric nurses include assessment of the state of the mentally ill in their natural environment, care of the patient's somatic condition, individual rehabilitation and support aimed at managing common situations. Planning of individual care requires not only high professional erudition, but also sufficient relevant information about the needs of the patients. Mentally ill people are not always able to describe their needs in a relevant way, and therefore it seems appropriate to use standardized assessment tools concerning this topic. One of the possible tools is the Camberwell Assessment of Need (hereafter referred to as CAN), which monitors the satisfaction of people's mental health needs.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 5. 6. 2020 22:06

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 5. 6. 2020 22:06, 23. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz