Informační systém Repo 

Zátěž pečovatelů o nemocné s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Pavlína ROLINCOVÁ. Zátěž pečovatelů o nemocné s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí. In Mgr. Dana Vaňková, Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.. XXIII. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. 2017. vyd. Hradec Králové: HANZO Production, 2017. s. 58-60, 3 s. ISBN 978-80-906205-7-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zátěž pečovatelů o nemocné s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí
Název česky Zátěž pečovatelů o nemocné s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí
Název anglicky The burden of care for patients with Alzheimer's disease in the home environment
Autoři HOSÁKOVÁ, Jiřina (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana HLUBKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Pavlína ROLINCOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 2017. vyd. Hradec Králové, XXIII. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY, od s. 58-60, 3 s. 2017.
Nakladatel HANZO Production
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000030
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-906205-7-5
Klíčová slova česky Alzheimerova choroba; pečovatel; sestra; zátěž
Klíčová slova anglicky Alzheimer's disease; caregiver; nurse; burden
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Zuzana Hlubková, učo 2080. Změněno: 5. 4. 2018 14:14.
Anotace
Alzheimerova choroba patří mezi chronická onemocnění, které zásadním způsobem mění život nemocného, ale i jeho blízkých. tato choroba nemoc tvoří přibližně 50 % všech demencí, toto číslo se neustále zvyšuje a s tím se zvyšuje o počet pečovatelů. Demence vždy mění sociální role i vztahy v rodině, ne jinak je tomu i u Alzheimerovy choroby. Zátěž spočívá nejen v činnostech souvisejících s postupnou ztrátou schopnosti sebepéče nemocného, ale i s přijetím změny osobnosti nemocného. Pro pečovatele představuje tato role často činnost po 24 hodin denně a ne všichni jsou dlouhodobě schopní tuto zátěž zvládnout. Nejčastějším únikem je umístění nemocného do pobytového zařízení. Holmerová ale uvádí, že až 75 % nemocných Alzheimerovou chorobou je v péči rodiny.
Anotace anglicky
Alzheimer's disease is one of the chronic diseases that fundamentally alters the life of the patient, but also his close-hearted. This disease represents approximately 50% of all dementias, this number is constantly increasing and the number of caregivers increases. Dementia always alters social roles and relationships in the family, and so is Alzheimer's disease. The burden lies not only in activities related to the gradual loss of self-care of the patient, but also in accepting a person's personality change. For carers, this role often takes 24 hours a day, and not everyone is able to handle this burden in the long term. The most common leak is the placement of the patient into the residential facility. But Holmer reports that up to 75% of Alzheimer's patients are in the care of the family.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 5. 6. 2020 20:37

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 5. 6. 2020 20:37, 23. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz