Informační systém Repo 

Pohled rodičů na ošetřovatelskou péči o dítě v průběhu hospitalizace

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ, Martina VILÁŠKOVÁ a Romana LISZTWANOVÁ. Pohled rodičů na ošetřovatelskou péči o dítě v průběhu hospitalizace. In Daniel Jirkovský. CESTA K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XX. 1st. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2018. s. 136-140, 5 s. ISBN 978-80-87347-40-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohled rodičů na ošetřovatelskou péči o dítě v průběhu hospitalizace
Název česky Pohled rodičů na ošetřovatelskou péči o dítě v průběhu hospitalizace
Název anglicky Parents' perceptions of nursing care given to hospitalized children
Autoři HLUBKOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Jiřina HOSÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Martina VILÁŠKOVÁ (203 Česká republika) a Romana LISZTWANOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1st. Praha, CESTA K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XX. od s. 136-140, 5 s. 2018.
Nakladatel Fakultní nemocnice v Motole
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30307 Nursing
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000110
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-87347-40-9
Klíčová slova česky Rodič; Sestra; Dítě; Hospitalizace; Ošetřovatelská péče
Klíčová slova anglicky Parent; Nurse; Child; Hospitalization; Nursing Care
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Nikol Maďová, učo 1144. Změněno: 25. 4. 2019 09:52.
Anotace
Příspěvek se zaměřuje na ošetřovatelskou péči poskytovanou hospitalizovanému dítěti z pohledu jeho rodičů. Hospitalizace doprovodu u dítěte do 6 let je běžnou praxí na dětském oddělení. Sestra zaměřuje poskytování ošetřovatelské péče nejen na dítě, ale samozřejmostí musí být kooperace s doprovodem dítěte. Cíl: Cílem příspěvku je zhodnotit pohled rodičů hospitalizovaných dětí na poskytování ošetřovatelské péče. Metodika: Pro sběr dat byla použita metoda kvantitativního výzkumu, technikou dotazníkového šetření. Byl použit dotazník The Nurse Parent Support Tool (Miles, 1998) zaměřený na 4 oblasti - informovanost a komunikace s rodiči, emocionální podpora, posilování a podpora rodičovské role a poskytovaní kvalitní a odborné ošetřovatelské péče dítěti. Výzkumný soubor tvořili rodiče hospitalizovaných dětí na dětských odděleních. Výsledky: Nejlepší hodnocení rodiče vyjadřovali v oblasti poskytování kvalitní a odborné ošetřovatelské péče dítěti. Nejméně spokojení byli rodiče v oblasti poskytování emocionální podpory.
Anotace anglicky
The paper focuses on nursing care provided to a hospitalized child from the point of view of his/her parents. It is a common practice of the children’s department of the hospital to place a carer with a child younger than 6 years old to the hospital. The nurse focuses not only on the provision of nursing care to the child, but it is essential that he/she cooperates with the child’s carer, too. Objective: The aim of the paper is to evaluate the views of parents of hospitalized children on the provision of nursing care to the children. Methods: Quantitative research, questionnaire survey techniques were used to obtain the data. The Nurse Parent Support Tool (Miles, 1998) was used, focusing on 4 areas - supportive communication and provision of information related to the child, emotional support, strengthening of and supporting parental roles, and providing quality and professional nursing care to the child. The focus group consisted of parents of hospitalized children. Results: Among the parents, the best evaluated area was the provision of quality and professional nursing care to the child. The parents were the least satisfied in the area of emotional support.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 30. 5. 2020 23:19

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 30. 5. 2020 23:19, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz