Informační systém Repo 

ANALÝZA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Martina VÁCLAVSKÁ. ANALÝZA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ. In Zuzana Spáčilová. SESTRY: HLAS V POPREDÍ, DOSAHOVANIE CIEĽOV UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. 2017. vyd. Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. s. 19-23, 5 s. ISBN 978-80-558-1180-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ANALÝZA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ
Název česky ANALÝZA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ
Název anglicky ANALYSIS OF EATING HABITS OF NURSING STUDENTS
Autoři HOSÁKOVÁ, Jiřina (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana HLUBKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Martina VÁCLAVSKÁ (203 Česká republika).
Vydání 2017. vyd. Nitra, SESTRY: HLAS V POPREDÍ, DOSAHOVANIE CIEĽOV UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, od s. 19-23, 5 s. 2017.
Nakladatel Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30307 Nursing
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000029
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-558-1180-2
Klíčová slova česky strava; složení; životní styl; student; ošetřovatelství
Klíčová slova anglicky nutriment; composition; lifestyle; student; nursing
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Zuzana Hlubková, učo 2080. Změněno: 5. 4. 2018 14:13.
Anotace
Cíl: Cílem studie bylo zmapovat a analyzovat stravovací návyky vysokoškolských studentů programu ošetřovatelství. Metodika: Kvantitativní šetření bylo provedeno u 100 studentů bakalářkého studijního programu ošetřovatelství ve věkovém rozmezí od 19 do 24 let, z toho 94 bylo žen a 4 mužů. Pro vlastní sběr dat byl vytvořen anonymní dotazník vlastní konstrukce. Výsledky: Analýza získaný dat ukázala, že 36% respondentů se stravuje 3x denně a 22% 4x denně, 24% oslovených se stravuje pouze 1x denně. Teplé jídlo konzumuje denně 70% respondnetů. Pouze 30% studentů denně konzumuje ovoce a 20% zeleninu. Negativním bylo zjištění, že 48% oslovených vůbec nekonzumuje ryby. Naopak pozitivním bylo dodržování doporučeného pitného režimu, kdy 77% oslovených denně vypije tekutiny - v množství 1,5 – 3 litry. Závěr: I když studenti ošetřovatelství získají v rámci studia široké spektrum znalostí o zdravém životním stylu a rizicích souvisejících s jeho porušováním, sami dodržují pouze některá z doporučovaných opatření. Poměrně vysoké procentuální zastoupení prokázalo dodržování pitného režimu, problematickým je ale složení stravy oslovených respondentů.
Anotace anglicky
Objective: The aim of the study was to describe and analyze eating habits of university students in the nursing program. Methodology: A quantitative survey was carried out in 100 students of the bachelor study program in nursing in the age range from 19 to 24 years, of which 94 were women and 4 men. We created an anonymous questionnaire for the data collection. Results: The analysis of the data showed that 36 % of respondents eat three times a day and 22 % 4 times a day, but 24 % of the respondents eat only once a day. Seventy percent of the respondents food consume warm food on every day. Also, only 30 % of students consume fruits and 20 % consume vegetables on a daily basis. A negative finding was that 48 % of the respondents do not consume fish at all. On the other hand, a positive finding concerned drinking regimen, where 77 % of respondents drink liquids in the amount of 1.5-3 liters per day. Conclusion: While nursing students have sufficient knowledge of healthy lifestyle and the risks associated with their violations, they only follow some of the recommended measures. Relatively high percentages have shown compliance with the drinking regime, but the composition of the diet of respondents is problematic.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 5. 6. 2020 21:46

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 5. 6. 2020 21:46, 23. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz