Informační systém Repo 

ZÁTĚŽ LAICKÝCH PEČOVATELŮ O SENIORY S DEPRESÍ

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Lenka MATUŠKOVÁ. ZÁTĚŽ LAICKÝCH PEČOVATELŮ O SENIORY S DEPRESÍ. In SESTRY: HLAS V POPREDÍ – ZDRAVIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 18-26, 9 s. ISBN 978-80-558-1293-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ZÁTĚŽ LAICKÝCH PEČOVATELŮ O SENIORY S DEPRESÍ
Název česky ZÁTĚŽ LAICKÝCH PEČOVATELŮ O SENIORY S DEPRESÍ
Název anglicky BURDEN OF NON-PROFESSIONAL CARERS OF SENIORS WITH DEPRESSION
Autoři HOSÁKOVÁ, Jiřina (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana HLUBKOVÁ (203 Česká republika) a Lenka MATUŠKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Nitra, SESTRY: HLAS V POPREDÍ – ZDRAVIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO, od s. 18-26, 9 s. 2018.
Nakladatel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30215 Psychiatry
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000112
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-558-1293-9
Klíčová slova česky senior; deprese; pečovatel; zátěž; sestra
Klíčová slova anglicky senior; depression; carer; burden; nurse
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Nikol Maďová, učo 1144. Změněno: 25. 4. 2019 09:55.
Anotace
Studie byla zaměřená na problematiku zátěže laických pečovatelů v komunitní péči. Cíl: Cílem šetření bylo zmapovat nejvýznamnější zdroje zátěže laických pečovatelů pečujících o seniory s depresí v domácím prostředí. Metody: Sběr dat byl realizován formou nestrukturovaných individuálních rozhovorů, kdy laičtí pečovatelé volně hovořili na téma ošetřování nemocného seniora s depresí. Výsledky: Analýzou a kategorizací individuálních rozhovorů byly vydefinovány jako nejvýznamnější zdroje zátěže nedostatek času a psychická zátěž. Závěr: Z výsledků našeho šetření vyplývá potřeba systematického a komplexního monitoringu zátěže laických pečovatelů pečujících o nemocné s depresí a eliminaci důsledků zátěže vyplývající z pečování o tuto skupinu seniorů.
Anotace anglicky
This study concerned the problem of non-professional carers in community care. Objective: The aim of the study was to describe the most significant sources of burden of non-professional caregivers of seniors with depression in the home environment. Methods: Data were collected in the form of unstructured individual interviews, where non-professional carers spoke freely about care of the seniors with depression. Results: Through analysis and categorization of individual interviews, we defined lack of time and psychological stress as the most significant sources of burden. Conclusion: The results of our survey show the need for systematic and comprehensive monitoring of the burden of non-professional caregivers of patients with depression and for elimination of the consequences of the burden of carers of this group of seniors.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 31. 5. 2020 00:32

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 31. 5. 2020 00:32, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz