Informační systém Repo 

PROBLEMATIKA UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU DOSPÍVAJÍCÍMI

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Zuzana MATĚJKOVÁ. PROBLEMATIKA UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU DOSPÍVAJÍCÍMI. In PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA. CESTA K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XX. 1. vyd. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2018. s. 141-144, 4 s. ISBN 978-80-87347-40-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PROBLEMATIKA UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU DOSPÍVAJÍCÍMI
Název česky PROBLEMATIKA UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU DOSPÍVAJÍCÍMI
Název anglicky PROBLEMS OF ALCOHOL USE IN ADOLESCENTS
Autoři HOSÁKOVÁ, Jiřina (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana HLUBKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Zuzana MATĚJKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Praha, CESTA K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XX, od s. 141-144, 4 s. 2018.
Nakladatel Fakultní nemocnice v Motole
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30307 Nursing
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW http://www.fnmotol.cz/_sys_/FileStorage/download/3/2256/sbornik-cmo-2018.pdf
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000113
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-87347-40-9
Klíčová slova česky Sestra Nezletilý Alkohol Závislost Edukace
Klíčová slova anglicky Nurse Underage Alcohol Addiction Education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Nikol Maďová, učo 1144. Změněno: 25. 4. 2019 10:02.
Anotace
Příspěvek je zaměřen na problematiku užívání alkoholu dospívající populací. Cíl: Cílem práce bylo zmapovat aktuální poznatky o problematice užívání alkoholu dospívajícími a zjistit jejich zkušenosti s užíváním alkoholu. Metodika: Vlastní šetření probíhalo metodou kvantitativního výzkumu, sběr dat byl uskutečněn pomocí dotazníku vlastní konstrukce. Vzorek respondentů tvořilo celkem 104 oslovených ve věku 15 - 17 let. Výsledky: Z analýzy dat vyplynulo, že dospívající z naší skupiny respondentů požívali alkohol v podobné míře jako jejich vrstevníci zařazení do evropské studie ESPAD. Dále naši respondenti uváděli pozdější věk při první konzumaci alkoholu. Rozdíl byl identifikován i v dostupnosti některých druhů alkoholu, kdy námi oslovení udávali méně často snadnou dostupnost piva (52 %) oproti výsledkům studie ESPAD, kde snadnou dostupnost tohoto nápoje uvádělo 80 % oslovených. Závěr: Náš vzorek respondentů vykazoval lepší výsledky než respondenti z evropské studie ESPAD. I tak měla zkušenost s alkoholem naprostá většina oslovených (90 %)
Anotace anglicky
The paper focuses on the issue of alcohol use among adolescent populations. Objective: The aim of the study was to map current knowledge about alcohol use by teenagers and to describe their experiences with alcohol use. Methodology: The survey was carried out by the method of quantitative research, data were collected using a questionnaire of our own design. The sample consisted of 104 respondents aged 15-17. Results: Data analysis showed that adolescents from our group of respondents used alcohol to a similar extent as their peers included in the European ESPAD study. In addition, our respondents reported later age of first drinking. The difference was also identified in the availability of certain types of alcohol, with less frequent availability of beer (52%) compared to the ESPAD study, where 80% of respondents were able to access this beverage easily. Conclusion: Our respondents showed better results than respondents from the European ESPAD study. Even so, overwhelming majority (90%) has experience with alcohol use
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 30. 5. 2020 23:55

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 30. 5. 2020 23:55, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz