Informační systém Repo 

Sebepoškozování adolescentů jako edukační problém

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HOSÁKOVÁ, Jiřina, Zuzana HLUBKOVÁ a Martina HYPŠOVÁ. Sebepoškozování adolescentů jako edukační problém. Ošetřovatelské perspektivy, Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018, roč. 1, č. 1, s. 31-38. ISSN 2570-785X. doi:10.25142/osp.2018.004.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sebepoškozování adolescentů jako edukační problém
Název česky Sebepoškozování adolescentů jako edukační problém
Název anglicky Self-harm in Adolescents as an Educational Problem
Autoři HOSÁKOVÁ, Jiřina (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana HLUBKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Martina HYPŠOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Ošetřovatelské perspektivy, Opava, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018, 2570-785X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30215 Psychiatry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW https://osp.slu.cz/pdfs/osp/2018/01/04.pdf
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000111
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Doi http://dx.doi.org/10.25142/osp.2018.004
Klíčová slova česky Sebepoškozování adolescent rodič edukace sestra
Klíčová slova anglicky Self harm adolescent parent education nurse
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Nikol Maďová, učo 1144. Změněno: 25. 4. 2019 09:53.
Anotace
Článek je zaměřen na problematiku sebepoškozování u dospívajících. Sebepoškozování je častější u dospívajících a mladých dospělých, než se původně předpokládalo. Může být symptomem závažných poruch duševního zdraví, může ale být i součástí kulturní „normy.“ Cíl: Cílem šetření bylo zmapovat nejčastěji se vyskytující příčiny sebepoškozování a identifikovat způsoby sebepoškozování u adolescentů. Metodika: Pro sběr dat byla zvolená kvalitativní metoda individuálních rozhovorů s rodiči dětí hospitalizovaných po sebepoškození. Výsledky a diskuze: obsahovou analýzou realizovaných rozhovorů byly jako významné rizikové faktory zjištěny neúplná rodina a rodina, kde žil adolescent ve společné domácnosti s biologickou matkou a nevlastním otcem. Preferovaným způsobem sebepoškozování bylo řezání ostrým předmětem, vyskytlo se i pálení cigaretou a intoxikace kombinací farmak a alkoholu. Většina rodičů nestimulovala své dítě, aby zvážilo vyhledání odborné péče. Závěr: Výsledky šetření poukázaly na rizika podporující sebepoškozování adolescentů a nejčastější způsoby sebepoškozování. Hodnocení odborníkem v oblasti duševního zdraví může pomoci při identifikaci a léčbě základních příčin sebepoškozování.
Anotace anglicky
Our article concerns self-harm in adolescents. Self-harm is more common in adolescent and young adult populations than previously thought. It can present to professionals as a symptom of major mental health disturbance or it can form part of a cultural „norm“. Aim: The main aim of our research was to describe the most common causes and methods of self-harm in adolescents. Methods: We chose a qualitative research approach and used individual interviews with parents of children hospitalized after self-harm as a method of data collection. Results and Discussion: Through the content analysis of conducted interviews, the incomplete family and the family where the adolescent lived in a joint household with a biological mother and a foster father were identified as significant risk factors. A preferred way of self-harm was cutting with a sharp object, cigarette burning and drug-alcohol intoxication. Most parents nepodměrovala your child to consider to seek professional care. Conclusion: The results of our survey highlight the risks of self-harm to adolescents and the most common forms of self-harm. Evaluation by a mental health professional may assist in identifying and treating the underlying causes of self-injury.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 5. 6. 2020 20:32

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 5. 6. 2020 20:32, 23. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz