Foto: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Repo)

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Repo)

Zaměstnanec: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
učo: 2365

muzik(tečka/dot)jaroslav(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)czČlánek v odborném periodiku
Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Účelové publikace
  • ŠONKOVÁ, Markéta, Aleš ZPĚVÁK, Helena KALÁBOVÁ, Jaroslav MUŽÍK, Tereza VACÍNOVÁ, Lukáš STÁREK, Dušan GÁČ, Gabriela SLOVÁKOVÁ, Vladan KRÁSNÝ, Miloslav JŮZL, Anna HOGENOVÁ, David RYBÁK, Michal PODZIMEK, Viola TAMÁŠOVÁ, Jiří PAVLŮ, Monika ZAVIŠ, Helena GRECMANOVÁ, Hana NĚMEČKOVÁ, Zlatica BAKOŠOVÁ, Václav BĚLÍK, Stanislava SVOBODA HOFERKOVÁ, Małgorzata ORŁOWSKA, Jaroslav HÁLA a Jakub VÁŠA. Jan Amos Komenský aktuální a inspirativní. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., 2021. 252 s. I. ISBN 978-80-7452-205-5.
Odborná kniha
  • MUŽÍK, Jaroslav, Lenka MUŽÍKOVÁ, Radka LÖWENHÖFFEROVÁ, Marie VACÍNOVÁ a Tereza VACÍNOVÁ. Praxeologické souvislosti edukace. 1. vyd. Praha: MJF,, 2021. 148 s. první české. ISBN 978-80-88227-11-3.
  • MUŽÍK, Jaroslav, Radka LÖWENHÖFFEROVÁ a Pavel KRPÁLEK. Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti. první. 978-80-88260-45-5: Professional Publishing, 2020. 128 s. ISBN 978-80-88260-45-5.
  • LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka a Jaroslav MUŽÍK. Problémy současného vzdělávání. Praha: MJF Praha, 2018. 176 s. ISBN 978-80-88227-04-5.
  • MUŽÍK, Jaroslav a Pavel KRPÁLEK. Lidské zdroje a personální management. Vyd. 1. Praha: Academia, 2017. 190 s. sv. 23. ISBN 978-80-200-2773-3.
  • MUŽÍK, Jaroslav. Management pracovního výkonu. první. Žatec: Ohře Media, 2016. 165 s. ISBN 978-80-906287-4-8.
Projekty výzkumu a vývoje
Stať ve sborníku