MUŽÍK, Jaroslav. Současné problémy didaktiky dospělých. In MUŽÍK, J., BENEŠ, M. Aplikace andragogiky v různých oblastech společenského života. Žatec: Ohře Media, 2016. s. 19-32. ISBN 978-80-906287-5-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současné problémy didaktiky dospělých
Název česky Současné problémy didaktiky dospělých
Název anglicky Current problems of adult didactics
Autoři MUŽÍK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Žatec, Aplikace andragogiky v různých oblastech společenského života, od s. 19-32, 14 s. 2016.
Nakladatel Ohře Media
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/46358978:_____/16:00000038
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-906287-5-5
Klíčová slova česky didaktika dospělých; proces vyučování a učení; kvalita didaktického procesu; poradenská didaktika
Klíčová slova anglicky didactics of adults; teaching and learning process; quality of didactic process; counseling didactics
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., učo 2365. Změněno: 23. 3. 2020 11:02.
Anotace
Didaktika resp. didaktika dospělých se řadí k vědám tradičním, konzervativním, majícím pevná, neměnná témata zkoumání, jejichž řešení se v histotorii příliš nemění. Příspěvek se snaží ukázat, že v didaktice v poslední době objevují témata nová, aktuální, inovující pohledy na procesy vyučování a učení. Jde zejména o oblast elektronického vzdělávání, problematiku kreativity ve výuce a kvalitu didaktického procesu. Obecně můžeme tento vývoj charakterizovat jako přechod od didaktiky normativní k didaktice poradenské, usměrňující a inspirující proces učení člověka.
Anotace anglicky
Didactics and adult didactics respectively belong to the traditional, conservative sciences, having fixed, unchanging topics of research, the solutions of which do not change much throughout history. The article tries to show that recently there have been new current topics in didactics, innovating the views of teaching and learning processes. Generally, we can characterize this development as a transition from normative didactics to consulting didactics, directing and inspiring the process of human learning.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 2. 7. 2022 00:14