MUŽÍKOVÁ, Lenka a Jaroslav MUŽÍK. Výzkumné šetření v oblasti rekvalifikací. In Komparace rekvalifikačního vzdělávání v České republice a v zahraničí. Praha: MJF Praha, 2021. s. 41-84.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkumné šetření v oblasti rekvalifikací
Název anglicky Research in the field of retraining
Autoři MUŽÍKOVÁ, Lenka a Jaroslav MUŽÍK.
Vydání Praha, Komparace rekvalifikačního vzdělávání v České republice a v zahraničí, od s. 41-84, 44 s. 2021.
Nakladatel MJF Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Klíčová slova anglicky Retraining;Vocational qualification;National Qualification Framework;Educational programme
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 5. 5. 2022 15:49.
Anotace
Cílem této kapitoly je seznámit odbornou veřejnost s výsledky šetření, která byla realizována v oblasti rekvalifikací v roce 2019. Šetření se týká poskytovatelů vzdělávacích kurzů, realizovaných zkoušek z profesních rekvalifikací i zpětné vazby účastníků na kvalitu poskytovaných služeb. Výsledky šetření ukazují, že v akreditovaných rekvalifikačních kurzech mají prioritu vzdělávací akce zaměřené na počítačové technologie a tzv. osobní služby, které jsou spojeny s uplatněním lidí na trhu práce. Zkoušky z profesních kvalifikací úzce souvisí se změnami právních předpisů, které určují pro různé profese odbornou způsobilost či možnost získání živnostenského oprávnění v daném oboru.
Anotace anglicky
The aim of this chapter is to get acquainted the expert public with the results of investigations implemented in the field of retraining in 2019. The investigation relates to the providers of educational courses, vocational retraining examinations as well as the participants‘ feedback on the quality of the provided services. The investigation results show that in accredited retraining courses, priority is given to educational events focused on computer technologies and so-called personal services that are connected with the employment of people on the labour market. Vocational qualification examinations are closely related to the changes of legal regulations determining professional competence for different professions or the possibility to get a trade license in the given field.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 5. 6. 2023 09:09