MUŽÍK, Jaroslav. Úvahy o prioritách osvětové práce v době první Republiky Československé z dnešního úhlu pohledu. In Vzdelávanie dospelých v minulosti a dnes. Bratislava: Národné osvetové centrum, SR, 2019. s. 104-107. ISBN 978-80-7121-360-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvahy o prioritách osvětové práce v době první Republiky Československé z dnešního úhlu pohledu.
Název česky Úvahy o prioritách osvětové práce v době první Republiky Československé z dnešního úhlu pohledu.
Název anglicky Reflections on the priorities of the educational work at the time of the first Czechoslovak Republic
Autoři MUŽÍK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, Vzdelávanie dospelých v minulosti a dnes, od s. 104-107, 4 s. 2019.
Nakladatel Národné osvetové centrum, SR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/46358978:_____/19:00000193
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-7121-360-4
Klíčová slova anglicky folk education;education work;citizenship education;state drigism;e-learning;social networking in education
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 29. 4. 2022 12:16.
Anotace
Text rekapituluje vývoj osvětové práce za první republiky zejména po stránce obsahových priorit. Analyzuje i metody osvětové práce a vliv vzdělávacích kurzů pro dospělé na občanskou a národnostní soudržnost obyvatelstva. V závěru je uvedena určitá paralela se současným vývojem, kdy v edukaci začínají dominovat elektronická media.
Anotace anglicky
The text recapitulates the development of educational work for the First Republic especially in terms of content oriorites, It also analyses the methods of education work and the civic and national cohesion of the population. At the end, there is a certain paraller with the current development, when the electronic media are beginning to dominate the education feild.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 2. 7. 2022 01:25