MUŽÍK, Jaroslav. Vysoké školy a jejich role ve společnosti. In Je andragogika opravdu věda? aneb Jak mohu přispět k ukotvení andragogiky? první. Ostrava: Erudio Patria, 2015. s. 8-15. ISBN 978-80-905240-5-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vysoké školy a jejich role ve společnosti
Název česky Vysoké školy a jejich role ve společnosti
Název anglicky Universities and their role in society
Autoři MUŽÍK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Ostrava, Je andragogika opravdu věda? aneb Jak mohu přispět k ukotvení andragogiky? od s. 8-15, 8 s. 2015.
Nakladatel Erudio Patria
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/46358978:_____/15:00000041
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-905240-5-7
Klíčová slova česky Vysoké školy; Podpora univerzit; Další vzdělávání; Marketingová komunikace
Klíčová slova anglicky Universities; Promoting of universities; Further education; Marketing Communication
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., učo 2365. Změněno: 23. 3. 2020 11:03.
Anotace
Vysokoškolské vzdělávání hraje důležitou roli v ekonomickém i společenském systému. Konzistentní analýza dané problematiky je v článku doplněna množstvím příkladů z praxe světových a českých institucí. Článek zdůrazňuje potřebu znalostí, konceptuální, cílové a kompetentní aktivity univerzit (veřejných a soukromých) v oblasti marketingové komunikace.
Anotace anglicky
University education play the important role in economy and society systems. Consistent analysis is supplemented in the article by numerous examples from practice of the world ad Czech institutions. The article emphasizes the need of knowledge, conceptual, targeted and competent activity of universities (public and private) in the area of marketing communication.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 2. 7. 2022 01:43