MUŽÍK, Jaroslav. Náměty pro diskuze o problémech vzdělávání (odkaz J. A. Komenského). Polonia Journal. Bielsko-Biała: Polonia Journal, 2022, roč. 2022, č. 12, s. 299-316. ISSN 2083-3121.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Náměty pro diskuze o problémech vzdělávání (odkaz J. A. Komenského)
Název česky Náměty pro diskuze o problémech vzdělávání (odkaz J. A. Komenského)
Název anglicky Theme for discussion about problem of edukation (intellectual legacy J.A. Comenius
Autoři MUŽÍK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Polonia Journal, Bielsko-Biała, Polonia Journal, 2022, 2083-3121.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Klíčová slova česky vzdělávání; učení; didaktika; další vzdělávání; kompetence
Klíčová slova anglicky education; learning; didactic; futher education; competency
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., učo 2365. Změněno: 29. 4. 2022 11:47.
Anotace
Odkaz Jana Amose Komenského je možno chápat jako udržování kontinuální odborné a společenské diskuse o problémech vzdělávání a učení. Příspěvek vychází z myšlenky, kterou J.A.Komenský formuloval v Didaktice velké "má-li však člověk státi se člověkem, musí být vzděláván|". V práci Brána jazyků otevřeně KOmenský postuloval myšlenku respektovat při vyučování přirozený fyzický, duševní a sociální vývoj dítěte, žáka, studenta i dospělého člověka. V práci Labyrint světa a ráj srdce charakterizuje Komenský učení jako "nesnadný a bolestivý vstup do života". Příspěvek se zaměřuje na konfrontaci těchto i dalších myšlenek J.A.Komenského se současnou turbulentní, elektronizovanou a digitalizovanou dobou.
Anotace anglicky
The legacy of Jan Amos Comenius can be understood as a continuously professional and social discussion on the issues of education and learning. The article presents the idea formulated by J.A.Comoneius in the Great Didactics "If a person is to become a man, he must be educated". In his work called The gate of unlocked languages", Comenius postulated the thought of respecting the natural, pdysical, spiritual and social development of a human - a child, a studnet and an adult. In the work "Labyrinth of the World and Paradise of the Heart", Comenius characterises learning as "difucult and bitter entry into life". The article focuses on confronting the ideas of J.A.Comenius in the current, turbulent, electronic and digitalised times.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 2. 7. 2022 01:53