Photo: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Repo)

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Repo)

Staff member: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
učo: 2365

muzik(tečka/dot)jaroslav(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)czČlánek v odborném periodiku
Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Účelové publikace
  • ŠONKOVÁ, Markéta, Aleš ZPĚVÁK, Helena KALÁBOVÁ, Jaroslav MUŽÍK, Tereza VACÍNOVÁ, Lukáš STÁREK, Dušan GÁČ, Gabriela SLOVÁKOVÁ, Vladan KRÁSNÝ, Miloslav JŮZL, Anna HOGENOVÁ, David RYBÁK, Michal PODZIMEK, Viola TAMÁŠOVÁ, Jiří PAVLŮ, Monika ZAVIŠ, Helena GRECMANOVÁ, Hana NĚMEČKOVÁ, Zlatica BAKOŠOVÁ, Václav BĚLÍK, Stanislava SVOBODA HOFERKOVÁ, Małgorzata ORŁOWSKA, Jaroslav HÁLA and Jakub VÁŠA. Jan Amos Komenský aktuální a inspirativní. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., 2021. 252 pp. I. ISBN 978-80-7452-205-5.
Odborná kniha
Projekty výzkumu a vývoje
Stať ve sborníku