česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
Foto: Milan Demjanenko (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Repo)

Milan Demjanenko (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Repo)

Zaměstnanec: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
učo: 1095

demjanenko(tečka/dot)milan(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)czČlánek v odborném periodiku
Stať ve sborníku
  • SHÁNILOVÁ, Ivana a Milan DEMJANENKO. New Technologies in Education of pedagogical Staff in the Field of Elementary Art Education. In E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 144-152. ISBN 978-80-86302-85-0.
  • DEMJANENKO, Milan. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - projekt Zdraví a dopravní výchova. In Viera Prusáková, Silvia Matúšová. Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. s. 241-247. ISBN 978-80-89654-40-6.
  • SHÁNILOVÁ, Ivana a Milan DEMJANENKO. Role Milana Beneše v rozvoji teorie vzdělávání. In ACTA ANDRAGOGICA 6. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 287-300. ISBN 978-80-223-4587-3.
  • DEMJANENKO, Milan. Teorie celoživotního učení. In Lenka Suchomelová. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017. Praha: Akropolis, 2017. s. 137-144. ISBN 978-80-7470-172-6.
  • DEMJANENKO, Milan. Vybrané metody, formy a techniky sociálně andragogických intervencí. In Miroslav Krystoň, Soňa Kariková (Eds.). Andragogika teoretické a sociálne kontexty. prvé. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2017. s. 191-206. ISBN 978-80-557-1310-6.
  • DEMJANENKO, Milan. Possibilities of Using Social Andragogy in the Care of Mentally Ill. In Milan Beneš, Jaroslav Mužík, Milan Demjanenko. The application of andragogy in various areas of social life. 2016. vyd. Praha: MJF Praha, 2016. s. 161-175. ISBN 978-80-86284-99-6.
  • DEMJANENKO, Milan. Proměny rodinného soužití očima sociální andragogiky a rodinné terapie. In Marek Lukáč. Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. storočie. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013. s. 72-75. ISBN 978-80-555-0825-2.
  • DEMJANENKO, Milan. Změny v rodinném soužití pohledem rodinné terapie. In Marie Kocurová, Jarmila Klugerová, Alice Bosáková. Rodina v II. decenniu 21. století. 1. vyd. Praha: Educa Service, 2013. s. 32-36. ISBN 978-80-87306-13-0.
Učebnice
  • DEMJANENKO, Milan. Sociální andragogika. Vydání I. Praha: UJAK Praha, 2019. 70 s. ISBN 978-80-7452-141-6.
Přehledové a vzdělávací texty
Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Účelové publikace

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 5. 2021 09:05, 20. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz