česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
Foto: Milan Demjanenko (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Repo)

Milan Demjanenko (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Repo)

Zaměstnanec: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
učo: 1095

demjanenko(tečka/dot)milan(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)cz • DEMJANENKO, Milan. Sociální andragogika. Vydání I. Praha: UJAK Praha, 2019. 70 s. ISBN 978-80-7452-141-6.
 • DEMJANENKO, Milan. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - projekt Zdraví a dopravní výchova. In Viera Prusáková, Silvia Matúšová. Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. s. 241-247, 7 s. ISBN 978-80-89654-40-6.
 • SHÁNILOVÁ, Ivana a Milan DEMJANENKO. Role Milana Beneše v rozvoji teorie vzdělávání. In ACTA ANDRAGOGICA 6. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 287-300, 14 s. ISBN 978-80-223-4587-3.
 • DEMJANENKO, Milan. Sociální andragogika v praxi - Program pro dobré zdraví. Praha: AIVD ČR, 2017. 2 s. Andragogika v praxi. ISSN 2336-5145.
 • DEMJANENKO, Milan. Teorie celoživotního učení. In Lenka Suchomelová. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017. Praha: Akropolis, 2017. s. 137-144, 8 s. ISBN 978-80-7470-172-6.
 • DEMJANENKO, Milan. Vybrané metody, formy a techniky sociálně andragogických intervencí. In Miroslav Krystoň, Soňa Kariková (Eds.). Andragogika teoretické a sociálne kontexty. prvé. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2017. s. 191-206, 16 s. ISBN 978-80-557-1310-6.
 • DEMJANENKO, Milan. Possibilities of Using Social Andragogy in the Care of Mentally Ill. In Milan Beneš, Jaroslav Mužík, Milan Demjanenko. The application of andragogy in various areas of social life. 2016. vyd. Praha: MJF Praha, 2016. s. 161-175, 15 s. ISBN 978-80-86284-99-6.
 • DEMJANENKO, Milan. Není lektor jako lektor. In Viera Prusáková. Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých. 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2014. s. 233 - 238, 6 s. ISBN 978-80-557-0801-0.
 • DEMJANENKO, Milan. Proměny rodinného soužití očima sociální andragogiky a rodinné terapie. In Marek Lukáč. Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. storočie. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013. s. 72-75. ISBN 978-80-555-0825-2.
 • DEMJANENKO, Milan, Jana TOMANOVÁ a Hana PAPEŽOVÁ. Rodinná a vícehodinná terapie poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Solen, 2013. 2 s. Psychiatrie pro praxi; 12(Suppl. B). ISBN 978-80-7471-019-3.
 • DEMJANENKO, Milan. Změny v rodinném soužití pohledem rodinné terapie. In Marie Kocurová, Jarmila Klugerová, Alice Bosáková. Rodina v II. decenniu 21. století. 1. vyd. Praha: Educa Service, 2013. s. 32-36. ISBN 978-80-87306-13-0.
 • DEMJANENKO, Milan. Možnosti uplatnění sociální andragogiky v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním. In Jaroslav Veteška. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. I. Praha: Educa Service, 2009. s. 321-335, 15 s. ISBN 978-80-87306-04-8.

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 28. 5. 2020 22:48, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz