Informační systém Repo 

Vybrané metody, formy a techniky sociálně andragogických intervencí

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
DEMJANENKO, Milan. Vybrané metody, formy a techniky sociálně andragogických intervencí. In Miroslav Krystoň, Soňa Kariková (Eds.). Andragogika teoretické a sociálne kontexty. prvé. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2017. s. 191-206, 16 s. ISBN 978-80-557-1310-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané metody, formy a techniky sociálně andragogických intervencí
Název česky Vybrané metody, formy a techniky sociálně andragogických intervencí
Název anglicky SELECTED METHODS, FORMS AND TECHNIQUES OF SOCIAL ANDRAGOGICAL INTERVENTION
Autoři DEMJANENKO, Milan.
Vydání prvé. Banská Bystrica, Andragogika teoretické a sociálne kontexty, od s. 191-206, 16 s. 2017.
Nakladatel Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-557-1310-6
Klíčová slova česky komunitní práce;pozorování;práce se skupinou;případová studie;psychodiagnostika;rozhovor
Klíčová slova anglicky case study;community work;interview;observation;psychodiagnostics;working with a group
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Milan Demjanenko, učo 1095. Změněno: 6. 2. 2018 20:45.
Anotace
V pedagogice (resp. didaktice) je členění metod, forem a technik výuky vcelku přehledné. Trochu jiná situace je v tomto ohledu v psychologii a v sociální práci. V odkazech některých především na praxi orientovaných autorů tyto pojmy splývají a čtenář může mít s pochopením co je metoda a co technika problém. Je to možná zapříčiněno právě tím, že v případě prakticky zaměřených odborných textů se potřeba striktního vymezení metod, forem a technik více méně vytrácí. V příspěvku se pokusíme o sumarizaci poznatků a vytvoření konceptu vybraných sociálně andragogických intervencí.
Anotace anglicky
In the Education (resp. Didactic) Breakdown of methods and techniques of teaching is quite clear. In this regard, a little different situation is in psychology and social work. In particular, some references to the practice-oriented authors of these concepts coincide and the reader can have problem with understanding what is the process and what is the technology. It is perhaps precisely due to the fact that in the case of practically oriented scientific texts, the need for a strict definition of methods and techniques is more or less disappearing. In this paper we attempt to summarize the findings and to establish the concept of selected socio-andragogical interventions.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 11. 12. 2019 23:43

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2019 23:43, 50. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz