Informační systém Repo 

Role Milana Beneše v rozvoji teorie vzdělávání

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
SHÁNILOVÁ, Ivana a Milan DEMJANENKO. Role Milana Beneše v rozvoji teorie vzdělávání. In Július Matulčík. ACTA ANDRAGOGICA 6. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 287-300, 14 s. ISBN 978-80-223-4587-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Role Milana Beneše v rozvoji teorie vzdělávání
Název česky Role Milana Beneše v rozvoji teorie vzdělávání
Název anglicky Role of Milan Beneš in the development of educational theory
Autoři SHÁNILOVÁ, Ivana (203 Česká republika, domácí) a Milan DEMJANENKO (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, ACTA ANDRAGOGICA 6, od s. 287-300, 14 s. 2018.
Nakladatel Univerzita Komenského v Bratislave
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/46358978:_____/18:00000009
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-223-4587-3
Klíčová slova česky teoreticko-metodologická východiska; osobnost andragogiky; vzdělávání dospělých; kvalitativní výzkum; výzkumné metody
Klíčová slova anglicky theoretical and methodological backgrounds; personality of andragogy; adult education; qualitative research; research methods
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Milan Demjanenko, učo 1095. Změněno: 23. 10. 2018 10:47.
Anotace
Studie se zabývá teoretickými a metodologickými východisky zkoumání role doc. Dr. Milana Beneše v oblasti terorie a praxe vzdělávání dospělých. Vymezuje cíl vědeckého projektu, kterým je analýza a kritické zhodnocení celoživotní práce a děl významného českého představitele andragogiky, jeho odborné literatury a odkazů pro andragogiku a podkladů pro další odbornou diskusi, která je v dnešní době do určité míry otevřená a upozornění na další možné oblasti výzkumu. Studie zdůvodňuje a popisuje zvolené metodické postupy řešení výzkumného problému, včetně metod kvalitativního výzkumu (biografická metoda, analýza osobních dokumentů, analýza publikační činnosti a nestandardizovaný rozhovor).
Anotace anglicky
The study deals with the theoretical and methodological starting points for studying the role of doc. Dr. Milan Benes in the field of adult education theory and practice. It defines the objective of a scientific project which is an analysis and a critical evalua-tion of the lifelong work and works of a prominent Czech representative of andragogy, his professional literature and references for andragogy and the background for further professional discussion, which is now open to some extent, and attention to other possible areas of research. The study justifies and describes selected methodological approaches of solving the research problem, including methods of qualitative research (biographical method, analysis of personal documents, analysis of publishing activities and non-standardized interview).
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 10. 12. 2019 17:05

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 10. 12. 2019 17:05, 50. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz