Informační systém Repo 

Cizojazyčná kompetence pedagoga a sféry jejího uplatnění

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ADAMCZYK, Roman. Cizojazyčná kompetence pedagoga a sféry jejího uplatnění. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova univerzita, 2019, roč. 9, č. 1, s. 7-19. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele201909017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cizojazyčná kompetence pedagoga a sféry jejího uplatnění
Název česky Cizojazyčná kompetence pedagoga a sféry jejího uplatnění
Název anglicky Foreign language competences of educators and areas of their application
Autoři ADAMCZYK, Roman (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno, Mendelova univerzita, 2019, 1804-526X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60201 General language studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW web
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Doi http://dx.doi.org/10.11118/lifele201909017
Klíčová slova česky pedagogický pracovník; cizojazyčná kompetence; komunikační dovednosti
Klíčová slova anglicky educator; foreign language competence; communication skills
Štítky ERIH Plus, Vládní seznam
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Roman Adamczyk, učo 2012. Změněno: 24. 6. 2019 13:29.
Anotace
Článek seznamuje se základními složkami řečové kompetence pedagoga a jejich významem se zaměřením na kompetenci cizojazyčnou. Cizojazyčné kompetence vyučujících na všech stupních škol tvoří nedílnou součást moderní profesní pedagogické činnosti a jsou historicky zakotveny v české i zahraniční lingvistické a lingvodidaktické tradici. Tvoří podmnožinu sady obecných a ´měkkých´ dovedností v oblasti komunikace a efektivní nástroj poznání v tom smyslu, že zpřístupňují cizojazyčné zdroje v knihovnách, databázích a na celé široké platformě internetu a umožňují komunikaci v interaktivním sociálním prostředí konferencí či v jiných odborných kontextech. Příspěvek se zaměřuje zejména na cizojazyčné kompetence učitelů nejazykových předmětů jako součást jejich profesní připravenosti a na sféry uplatnění těchto kompetencí v oblasti produktivních i receptivních dovedností, které tradičně zahrnují mluvení, psaní, poslech, čtení a překlad. Sbližováním jazykové a nejazykové výuky vznikly nové didaktické přístupy, které dále podtrhují význam a potenciál cizojazyčné kompetence pedagoga v jeho profesní činnosti.
Anotace anglicky
The present article provides an overview of key areas of educators´ language skills with an emphasis on foreign-language competence. Foreign language competences of educators at all levels of schooling constitute an integral part of contemporary pedagogical activity, being historically embedded in both Czech and foreign linguistic and language teaching traditions. The latter competences form a subset of general and ´soft´ skills in the area of communication and an effective tool of knowledge acquisition, enabling access to foreign language resources in libraries, databases and the whole of the internet platform, as well as communication in interactive social settings of conferences and other professional contexts. The article primarily focuses on foreign language competences of non-language teachers as part of their professional erudition and on the areas of application of both productive and receptive skills, including speaking, writing, listening, reading and translation. Convergence of language teaching and content subjects resulted in the emergence of new didactic approaches that further underscore the importance and potential of foreign language competence in the professional activity of teachers.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 27. 9. 2020 04:50

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 9. 2020 04:50, 39. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz