česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
Foto: JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (CEVRO Institut, z.ú. Repo)

JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (CEVRO Institut, z.ú. Repo)

Zaměstnanec: CEVRO Institut, z.ú.
učo: 2395

pavel(tečka/dot)vetesnik(zavináč/atsign)vsci(tečka/dot)cz • VETEŠNÍK, Pavel. Konec trestněprávního postihu pomluvy? In Jelínek, Jiří a kol.. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. Praha: Leges, 2019. s. 343-362, 20 s. ISBN 978-80-7502-354-4.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Ochrana právnické osoby proti zveřejnění informace správním orgánem. In Vítová, Blanka - Černý, Michal. Olomoucké právnické dny 2019. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2019. s. 105-121, 17 s. ISBN 978-80-88266-48-8.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Soud říšský. In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s. 388-392, 5 s. XIV. svazek Soudnictví. ISBN 978-80-7380-748-1.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Soudní správní dvůr. In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s. 789-792, 4 s. XIV. svazek Soudnictví. ISBN 978-80-7380-748-1.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Specifické odchylky v řízení o přestupcích. In Potěšil, Lukáš, Hejč, David, Valdhans, Jiří. DNY PRÁVA 2018 - DAYS OF LAW 2018. Část III. Řízení o přestupcích (nejen)z pohledu správních orgánů a správních soudů. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 247-266, 20 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-9326-3.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Trestní řád správní (1950). In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s. 629-633, 5 s. XVIII. svazek Ta - Ty. ISBN 978-80-7380-779-5.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Trestní zákon správní (1950). In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s. 714-719, 6 s. XVIII. svazek Ta - Ty. ISBN 978-80-7380-779-5.
 • VETEŠNÍK, Pavel a Luboš JEMELKA. Zákon o obecní policii. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. 447 s. edice. ISBN 978-80-7400-729-3.
 • JEMELKA, Luboš a Pavel VETEŠNÍK. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. Komentář. Praha: C. H. BECK, 2019. 1056 s. 2. vydání. ISBN 978-80-7400-772-9.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Odpovědnost právního nástupce za přestupek. Acta iuridica olomucensia, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 13, č. 2, s. 69-79. ISSN 1801-0288.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Řízení blokové a příkazní. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír a kolektiv. Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Ostrava: Aleš Čeněk, 2018. s. 42-50, 9 s. edice. ISBN 978-80-7380-715-3.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Řízení přestupkové (trestní řízení správní). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír a kolektiv. Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Ostrava: Aleš Čeněk, 2018. s. 578-584, 7 s. edice. ISBN 978-80-7380-715-3.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Řízení správní. In Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Ostrava: Aleš Čeněk, 2018. s. 629-640, 12 s. edice. ISBN 978-80-7380-715-3.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Sankce v přestupkovém právu. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír a kolektiv. Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa – Smlouva ná. Ostrava: Aleš Čeněk, 2018. s. 140-147, 8 s. edice. ISBN 978-80-7380-715-3.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Specifické odchylky v odpovědnosti za přestupky. In POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ a Jiří VALDHANS. Dny práva 2017-Days of law 2017. Část VIII. Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 273-292, 20 s. edice. ISBN 978-80-210-8955-6.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Vznik Nejvyššího správního soudu. In Kateřina Frumarová. „Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2018. s. 101-133, 33 s. ISBN 978-80-88266-26-6.
 • VETEŠNÍK, Pavel. Vztah zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich k trestněprávním předpisům. In Jiří Jelínek a kolektiv. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018. s. 179-197, 19 s. edice. ISBN 978-80-7502-287-5.
 • SLANINA, Jan, Luboš JEMELKA, Pavel VETEŠNÍK, Lucie WACHTLOVÁ a Jan FLÍDR. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. BECK, 2017. 904 s. ISBN 978-80-7400-645-6.
 • VETEŠNÍK, Pavel, Luboš JEMELKA, Lukáš POTĚŠIL, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Zuzana ADAMEOVÁ a Lukáš BOHUSLAV. Dopravní právo. Praha: C. H. BECK, 2016. 840 s. ISBN 978-80-7400-409-4.

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 29. 5. 2020 18:53, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz