česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
Foto: Pavol Plesník (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Repo)

Pavol Plesník (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Repo)

Zaměstnanec: Slezská univerzita v Opavě Zaměstnanec: Filozoficko-přírodovědecká fakulta
učo: 1916

1916(zavináč/atsign)repozitar(tečka/dot)cz  • PLESNÍK, Pavol. Aktuálne trendy dopytu z celosvětového hľadiska. In Mezinárodní konference Aktuální trendy lázeňství a turismu, Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, 2018. s. 90-95, 6 s. ISBN 978-80-7510-280-5.
  • PLESNÍK, Pavol. Cestovný ruch na Slovensku a jeho postavenie v konkurenčním prostredí krajín V4. In Prešovská univerzita v Prešove. TURIZMUS A JEHO VÝVOJ  V STOROČNICI ČESKOSLOVENSKA. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2018. s. 38 - 45, 8 s. ISBN 978-80-8165-331-5.
  • PLESNÍK, Pavol. Environmentálne aspekty udržateľného cestovného ruchu. Studia turistica, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018, roč. 9, č. 2, s. 27-32. ISSN 1804-252X.
  • PLESNÍK, Pavol a Alexandr BURDA. Nové trendy zriaďovania gastronomických zariadení. In Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná.. Aktuální trendy lázeňství a turismu. Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná. Karviná: Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná., 2018. s. 9-15, 7 s. ISBN 978-80-7510-280-5.
  • ZORKOVÁ, Dagmar, Jiří VANÍČEK a Pavol PLESNÍK. Gastronomické a ubytovací služby pro klienty se specifickými potřebami v Moravskoslezském kraji. In Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.. Gastronomie a cestovní ruch. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 141-176, 36 s. ISBN 978-80-7510-240-9.
  • PLESNÍK, Pavol. Valorizácia kultúrneho dedičstva pre tvorbu ponuky v cestovnom ruchu. Studia turistica, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8/2017, Mimořádné číslo, s. 10 - 17. ISSN 1804-252X.
  • DLUHOŠOVÁ, Radmila a Pavol PLESNÍK. International tourism. Opava, 2016. 73 s. ISBN 978-80-7510-199-0.

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 14:11, 26. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz