Informační systém Repo 

Cestovný ruch na Slovensku a jeho postavenie v konkurenčním prostredí krajín V4.

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
PLESNÍK, Pavol. Cestovný ruch na Slovensku a jeho postavenie v konkurenčním prostredí krajín V4. In Prešovská univerzita v Prešove. TURIZMUS A JEHO VÝVOJ  V STOROČNICI ČESKOSLOVENSKA. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2018. s. 38 - 45, 8 s. ISBN 978-80-8165-331-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cestovný ruch na Slovensku a jeho postavenie v konkurenčním prostredí krajín V4.
Název česky Cestovní ruch na Slovensku a jeho postavení v konkurenčním prostředí zemí V4.
Název anglicky Tourism in Slovakia and its position in the competitive environment of V4 countries.
Autoři PLESNÍK, Pavol (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Prešov, TURIZMUS A JEHO VÝVOJ  V STOROČNICI ČESKOSLOVENSKA, od s. 38 - 45, 8 s. 2018.
Nakladatel Prešovská univerzita v Prešove
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000350
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-8165-331-5
Klíčová slova česky cestovní ruch; destinace cestovního ruchu; rozvoj cestovního ruchu; potenciál; konkurence; země V4
Klíčová slova anglicky tourism; tourism destination; tourism development; potential; competition; V4 countries
Štítky ULGAT
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Petr Janík, učo 1430. Změněno: 13. 4. 2019 08:17.
Anotace
Slovensko je krajinou s vysokým primárnym potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý ju predurčuje stať sa žiadanou a obľúbenou turistickou destináciou. Disponuje významnými prvkami prírodného a kultúrno-historického prostredia, vhodných pre tvorbu produktových línií v cestovnom ruchu. Ukazovatele výkonov v cestovnom ruchu na Slovensku však zaostávajú za ich predpokladmi. Príspevok stručne popisuje primárny potenciál cestovného ruchu Slovenska a čiastočne ho porovnáva s krajinami zoskupenia krajín V4. Cieľom je identifikovať výkony v cestovnom ruchu Slovenska a určiť príčiny ich neadekvátnosti v porovnaní s okolitými krajinami zoskupenia V4.
Anotace česky
Slovensko je zemí s vysokým primárním potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, který ji předurčuje stát se žádanou a oblíbenou turistickou destinací. Disponuje významnými prvky přírodního a kulturně-historického prostředí, vhodných pro tvorbu produktových linií v cestovním ruchu. Ukazatele výkonů v cestovním ruchu na Slovensku však zaostávají za jejich předpoklady. Příspěvek stručně popisuje primární potenciál cestovního ruchu Slovenska a částečně ho porovnává se zeměmi uskupení zemí V4. Cílem je identifikovat výkony v cestovním ruchu Slovenska a určit příčiny jejich neadekvátnosti ve srovnání s okolními zeměmi seskupení V4.
Anotace anglicky
Slovakia is a country with a high primary tourism development potential, which makes it a desirable and popular tourist destination. It has important elements of the natural and cultural-historical environment, suitable for the tourism product lines creation. Turnover indicators in tourism in Slovakia are lagging behind their assumptions. The article briefly describes the primary potential of Slovakia's tourism and compares it with the V4 countries. The aim is to identify the causes of inadequacy of performance in tourism in Slovakia compared to the surrounding V4 countries.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 25. 6. 2019 13:27

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 13:27, 26. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz