Informační systém Repo 

Nové trendy zriaďovania gastronomických zariadení.

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
PLESNÍK, Pavol a Alexandr BURDA. Nové trendy zriaďovania gastronomických zariadení. In Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná.. Aktuální trendy lázeňství a turismu. Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná. Karviná: Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná., 2018. s. 9-15, 7 s. ISBN 978-80-7510-280-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové trendy zriaďovania gastronomických zariadení.
Název česky Nové trendy zřizování gastronomických zařízení.
Název anglicky New trends in the gastronomic facilities creation.
Autoři PLESNÍK, Pavol (203 Česká republika, garant, domácí) a Alexandr BURDA (203 Česká republika).
Vydání Karviná, Aktuální trendy lázeňství a turismu. Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná. od s. 9-15, 7 s. 2018.
Nakladatel Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Other social sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000351
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-280-5
Klíčová slova česky gastronomické zařízení;kulturní kavárna;zážitková gastronomie
Klíčová slova anglicky gastronomic facility;cultural cafeteria;experience gastronomy
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Alexandr Burda, učo 1750. Změněno: 1. 4. 2019 17:45.
Anotace
Predkladaný príspevok pojednáva o projekte, ktorý koreluje s novými trendmi zriaďovania nových moderných gastronomických zariadení doma ale najmä v zahraničí. Ide o kultúrnu kaviareň, plánovanú v konkrétnom historickom objekte v meste Frýdek - Místek. Cieľom príspevku je zistiť na základe prieskumu prípadný záujem o takýto typ zariadenia a následne vytvoriť teoretický základ realizácie projektu kultúrnej kaviarne. Prieskum bol realizovaný v období jún – september 2017 na vzorke 418 respondentov . Súčasťou príspevku je aj návrh konkrétnych krokov, vedúcich k udržateľnosti prevádzky v silnom konkurenčnom prostredí
Anotace česky
Předkládaný příspěvek pojednává o projektu, který koreluje s novými trendy zřizování nových moderních gastronomických zařízení doma ale zejména v zahraničí. Jde o kulturní kavárna, plánovanou v konkrétním historickém objektu ve městě Frýdek - Místek. Cílem příspěvku je zjistit na základě průzkumu případný zájem o takový typ zařízení a následně vytvořit teoretický základ projektu kulturní kavárny. Průzkum byl realizován v období červen - září 2017 na vzorku 418 respondentů. Součástí příspěvku je i návrh konkrétních kroků, vedoucích k udržitelnosti provozu v silném konkurenčním prostředí
Anotace anglicky
This paper deals with a project that correlates with new trends in the establishment of new modern gastronomic facilities at home and especially abroad. It is a cultural cafeteria, planned in a specific historical building in Frýdek - Místek. The aim of the paper is to find out on the basis of the survey any interest in such type of service and then to create the theoretical basis for realization of the cultural cafeteria project. The survey was realized in June - September 2017 on a sample of 418 respondents. Part of the contribution is also the proposal of particular steps leading to the sustainability of operation in a strong competitive environment
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 25. 6. 2019 13:50

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 13:50, 26. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz