HUBATKOVÁ, Barbora, Martin LAKOMÝ, Roman SKOTNICA, Lýdia BARBUŠOVÁ, Petr HORN a Filip ROZSÍVAL. Smíšený mód : design a implementace v českém prostředí. Manuál pro výzkumníky a zadavatele. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 33 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Smíšený mód : design a implementace v českém prostředí. Manuál pro výzkumníky a zadavatele.
Název anglicky Mixed-mode : design and implementation in the Czech context. Manual for researchers and data users.
Autoři HUBATKOVÁ, Barbora, Martin LAKOMÝ, Roman SKOTNICA, Lýdia BARBUŠOVÁ, Petr HORN a Filip ROZSÍVAL.
Vydání Brno, 33 s. 2021.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky smíšený mód; dotazování; výběrová šetření; metodologie
Klíčová slova anglicky mixed-mode; interviewing; survey; methodology
Návaznosti TL02000152, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 12. 3. 2022 05:44.
Anotace
Tento manuál je určen pro realizátory (výzkumné agentury, akademická pracoviště), zadavatele (veřejné instituce, firmy, neziskové organizace, média, akademická pracoviště) i uživatele (všichni výše zmínění včetně dalších subjektů pracujících s daty) dotazníkových šetření. Pro potřeby těchto skupin čtenářů manuál představuje informace pro a) realizaci smíšeného módu, b) jeho zvážení při zadávání sběru dat a c) reflektování vzniku dat při analýze a zpracování výsledků. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují spíše volně a je tedy možné číst je selektivně dle aktuálních potřeb.
Anotace anglicky
This manual is intended for implementers (research agencies, academic institutions), commissioners (public institutions, companies, NGOs, media, academic institutions) and users (all of the above, including other entities working with data) of questionnaire surveys. To meet the needs of these groups of readers, the manual presents information for a) implementing mixed-mode, b) considering it when commissioning data collection, and c) reflecting on data generation when analysing and processing the results. The individual chapters build on each other rather loosely and can therefore be read selectively according to current needs.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Manual_smiseny.mod_final.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 25. 1. 2022

Vlastnosti

Název
Manual_smiseny.mod_final.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/48256/1232689/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/48256/1232689/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/48256/1232689/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/48256/1232689/?info
Vloženo
Út 25. 1. 2022 14:36

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 15. 8. 2022 02:46