MACEK, Jakub and Iveta JANSOVÁ. Současná česká televizní a post-televizní publika : Kvantitativní studie (Contemporary Czech television and post-television audiences : quantitative study). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 16 pp. ISBN 978-80-210-9759-9. doi:10.13140/RG.2.2.10725.63200.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Současná česká televizní a post-televizní publika : Kvantitativní studie
Name (in English) Contemporary Czech television and post-television audiences : quantitative study
Authors MACEK, Jakub and Iveta JANSOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 16 pp. 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Fakulta sociálních studií - Repository
ISBN 978-80-210-9759-9
Doi http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10725.63200
Keywords in English television audiences; post-television audiences; media routines; audiovisual content; content obtainment; survey
Links TL01000306, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 10/3/2022 05:10.
Abstract
Tato výzkumná zpráva shrnuje zjištění kvantitativního výzkumu současných českých televizních publik a jejich mediálních rutin, technologických kompetencí a kulturních preferencí a způsobů, jimiž získávají přístup k audiovizuálním obsahům. Výzkum byl veden týmem z Fakulty sociálních studí Masarykovy univerzity, samotný sběr dat byl pak formou výběrového šetření realizován na konci roku 2019 a začátku roku 2020 výzkumnou agenturou Focus.
Abstract (in English)
This research report is a result of quantitative research into contemporary Czech television audiences and their media routines, technological competencies and cultural preferences which they use in the context of obtaining audiovisual content. The research was carried by a team from Faculty of Socal Science Masaryk university, the data collection was realized at the end of the 2019 and the begining of 2020 by a research agency Focus.
Print
Add to clipboard Displayed: 27/11/2022 17:13