Informační systém Repo 

Jazyková kompetence pedagoga a sféry jejího uplatnění

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ADAMCZYK, Roman. Jazyková kompetence pedagoga a sféry jejího uplatnění. In Mezinárodní vědecká konference České pedagogické společnosti s názvem Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jazyková kompetence pedagoga a sféry jejího uplatnění
Název česky Jazyková kompetence pedagoga a sféry jejího uplatnění
Název anglicky Language competences of educators and areas of their application
Autoři ADAMCZYK, Roman.
Vydání Mezinárodní vědecká konference České pedagogické společnosti s názvem Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství, 2018.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Web konference.
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky pedagogický pracovník; jazyková kompetence; komunikační dovednosti
Klíčová slova anglicky educator; language competence; communication skills
Změnil Změnil: Roman Adamczyk, učo 2012. Změněno: 15. 6. 2018 16:18.
Anotace
Jazykové kompetence vyučujících na všech stupních škol tvoří nedílnou součást moderní profesní pedagogické činnosti a jsou historicky zakotveny v české i zahraniční lingvistické a lingvodidaktické tradici. Tvoří podmnožinu sady obecných a ´měkkých´ dovedností v oblasti komunikace a efektivní nástroj poznání v tom smyslu, že zpřístupňují cizojazyčné zdroje v knihovnách, databázích a na celé široké platformě internetu a umožňují komunikaci v interaktivním sociálním prostředí konferencí či v jiných odborných kontextech. Příspěvek se zaměřuje zejména na jazykové kompetence učitelů nejazykových předmětů jako součást jejich profesní připravenosti a na sféry uplatnění těchto kompetencí v oblasti produktivních i receptivních dovedností, které tradičně zahrnují mluvení, psaní, poslech, čtení a překlad. Sbližováním jazykové a nejazykové výuky vznikly nové didaktické přístupy, které dále podtrhují význam a potenciál jazykové kompetence pedagoga v jeho profesní činnosti.
Anotace česky
Jazykové kompetence vyučujících na všech stupních škol tvoří nedílnou součást moderní profesní pedagogické činnosti a jsou historicky zakotveny v české i zahraniční lingvistické a lingvodidaktické tradici. Tvoří podmnožinu sady obecných a ´měkkých´ dovedností v oblasti komunikace a efektivní nástroj poznání v tom smyslu, že zpřístupňují cizojazyčné zdroje v knihovnách, databázích a na celé široké platformě internetu a umožňují komunikaci v interaktivním sociálním prostředí konferencí či v jiných odborných kontextech. Příspěvek se zaměřuje zejména na jazykové kompetence učitelů nejazykových předmětů jako součást jejich profesní připravenosti a na sféry uplatnění těchto kompetencí v oblasti produktivních i receptivních dovedností, které tradičně zahrnují mluvení, psaní, poslech, čtení a překlad. Sbližováním jazykové a nejazykové výuky vznikly nové didaktické přístupy, které dále podtrhují význam a potenciál jazykové kompetence pedagoga v jeho profesní činnosti.
Anotace anglicky
Language competences of educators at all levels of schooling constitute an integral part of contemporary pedagogical activity, being historically embedded in both Czech and foreign linguistic and language teaching traditions. The latter competences form a subset of general and ´soft´ skills in the area of communication and an effective tool of knowledge acquisition, enabling access to foreign language resources in libraries, databases and the whole of the internet platform, as well as communication in interactive social settings of conferences and other professional contexts. The article primarily focuses on language competences of non-language teachers as part of their professional erudition and on the areas of application of both productive and receptive skills, including speaking, writing, listening, reading and translation. Convergence of language teaching and content subjects resulted in the emergence of new didactic approaches that further underscore the importance and potential of language competence in the professional activity of teachers.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 27. 9. 2020 06:22

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 9. 2020 06:22, 39. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz