Veřejné a státní vysoké školy

Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Správci
Janáčkova akademie múzických umění
Janáčkova akademie múzických umění
Správci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Správci
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita
Správci
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně
Správci
Ostravská univerzita
Ostravská univerzita
Správci
Policejní akademie České republiky v Praze
Policejní akademie České republiky v Praze
Správci
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Správci
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
Správci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Správci
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Správci
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Správci
Univerzita obrany
Univerzita obrany
Správci
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci
Správci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Správci
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Správci
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Správci
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Správci
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Správci
Západočeská univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
Správci

Soukromé vysoké školy

Akademie STING, o.p.s.
Akademie STING, o.p.s.
Správci
AMBIS vysoká škola, a.s.
AMBIS vysoká škola, a.s.
Správci
CEVRO Institut, z.ú.
CEVRO Institut, z.ú.
Správci
Prague City Vysoká Škola s.r.o.
Prague City Vysoká Škola s.r.o.
Správci
Škoda Auto Vysoká Škola o.p.s.
Škoda Auto Vysoká Škola o.p.s.
Správci
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická
Správci
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Správci
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
Správci
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Správci
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Správci

Vyšší odborné školy

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Správci
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Správci