• Akademie STING, o.p.s.

  Ing. David Král, Ph.D., kral(zavináč/atsign)post(tečka/dot)sting(tečka/dot)cz
 • Ambis vysoká škola, a.s.

  Mgr. Bc. Jan Sikora, jan(tečka/dot)sikora(zavináč/atsign)ambis(tečka/dot)cz
  Ing. Milan Hála, milan(tečka/dot)hala(zavináč/atsign)ambis(tečka/dot)cz
 • CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

  Mgr. Šárka Štefková, sarka(tečka/dot)stefkova(zavináč/atsign)caritas-vos(tečka/dot)cz
 • CEVRO Institut, z.ú.

  Tomáš Dvořák, tomas(tečka/dot)dvorak(zavináč/atsign)vsci(tečka/dot)cz
 • Česká zemědělská univerzita v Praze

  Ing. Jiří Mach, machjiri(zavináč/atsign)oikt(tečka/dot)czu(tečka/dot)cz
 • JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

  Mgr. Marie Ortová, ortova(zavináč/atsign)jabok(tečka/dot)cz
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  RNDr. Ludmila Bulánová, bulanova(zavináč/atsign)jcu(tečka/dot)cz
 • Masarykova univerzita

  Mgr. Jolana Surýnková, surynkova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
  Mgr. Eva Zárybnická, DiS., zarybnicka(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
 • Masarykova univerzita - Malacologica Bohemoslovaca - Ústav botaniky a zoologie

  Mgr. Michal Maňas, malacologica(tečka/dot)bohemoslovaca(zavináč/atsign)gmail(tečka/dot)com
 • Mendelova univerzita v Brně

  Ing. Kateřina Halíčková, katerina(tečka/dot)halickova(zavináč/atsign)mendelu(tečka/dot)cz
 • Ostravská univerzita

  Mgr. Martin Svitanek, martin(tečka/dot)svitanek(zavináč/atsign)osu(tečka/dot)cz
 • Policejní akademie České republiky v Praze

  Ing. Helena Danihelková, danihelkova(zavináč/atsign)polac(tečka/dot)cz
 • Prague City Vysoká Škola s.r.o.

  Ing. Lucie Sojková, sojkova(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)akcentcollege(tečka/dot)cz
 • Repozitář

  Mgr. Jolana Surýnková, surynkova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
  Mgr. Eva Zárybnická, DiS., zarybnicka(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
 • Slezská univerzita v Opavě

  RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., Ivo(tečka/dot)Wandrol(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz
 • Škoda Auto Vysoká Škola o.p.s.

  Ing. Lada Honzáková, lada(tečka/dot)honzakova(zavináč/atsign)savs(tečka/dot)cz
 • Technická univerzita v Liberci

  Regina Zámišová, regina(tečka/dot)zamisova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  Ing. Zdeněk Stránský, CSc., zdenek(tečka/dot)stransky(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
 • Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta

  Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D., marek(tečka/dot)skala(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D., jaroslava(tečka/dot)dedkova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
 • Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

  Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., jiri(tečka/dot)smida(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  Ing. Jindra Drábková, Ph.D., jindra(tečka/dot)drabkova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
 • University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická

  Milan Klouček, admin(zavináč/atsign)vsh(tečka/dot)cz
 • Univerzita Hradec Králové

  Mgr. Michal Zámečník, michal(tečka/dot)zamecnik(zavináč/atsign)uhk(tečka/dot)cz
  Mgr. Roman Horký, roman(tečka/dot)horky(zavináč/atsign)uhk(tečka/dot)cz
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

  Mgr. Bc. Jan Sikora, jan(tečka/dot)sikora(zavináč/atsign)ambis(tečka/dot)cz
  Ing. Kateřina Lendrová, katerina(tečka/dot)lendrova(zavináč/atsign)ambis(tečka/dot)cz
  Ing. Milan Hála, milan(tečka/dot)hala(zavináč/atsign)ambis(tečka/dot)cz
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  Ing. Pavel Poláček, pavel(tečka/dot)polacek(zavináč/atsign)ujep(tečka/dot)cz
 • Univerzita Karlova

  RNDr. Jana Štanclová, Ph.D., jana(tečka/dot)stanclova(zavináč/atsign)ruk(tečka/dot)cuni(tečka/dot)cz
 • Univerzita obrany

  Ing. Eva Blahová, eva(tečka/dot)blahova3(zavináč/atsign)unob(tečka/dot)cz
  Zuzana Volfová, zuzana(tečka/dot)volfova(zavináč/atsign)unob(tečka/dot)cz
 • Univerzita Palackého v Olomouci

  Ing. Dagmar Nezvalová, dagmar(tečka/dot)nezvalova(zavináč/atsign)upol(tečka/dot)cz
  RNDr. Eva Marklová, eva(tečka/dot)marklova(zavináč/atsign)upol(tečka/dot)cz
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

  Ing. Lukáš Budínský, budinsky(zavináč/atsign)rektorat(tečka/dot)utb(tečka/dot)cz
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

  doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D., ivo(tečka/dot)martinik(zavináč/atsign)vsb(tečka/dot)cz
 • Vysoká škola ekonomická v Praze

  Ing. Jan Mach, Ph.D., machj(zavináč/atsign)vse(tečka/dot)cz
 • Vysoká škola finanční a správní, a.s.

  Dr. Ing. Luboš Sychra, lubos(tečka/dot)sychra(zavináč/atsign)vsfs(tečka/dot)cz
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

  Milan Novák, milan(tečka/dot)novak(zavináč/atsign)vspj(tečka/dot)cz
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

  Bc. Michal Žemlička, zemlicka(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)vstecb(tečka/dot)cz
 • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

  Ing. Bc. Miroslav Kulhánek, mkulhanek(zavináč/atsign)avebohemia(tečka/dot)cz
 • Západočeská univerzita v Plzni

  Ing. Radka Tichá, tich(zavináč/atsign)uk(tečka/dot)zcu(tečka/dot)cz

Lokální správce

Lokální správce je osoba odpovědná na dané vysoké škole za průběh projektu Repozitar.cz. Je hlavní osobou, s níž komunikuje provozovatel systému.

Povinnosti a práva správce:

Správce zavádí data (osobní údaje, metadata nebo plné texty publikací) do systému. Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím Repozitar.cz je řízen systémem přístupových práv. Lokální správce má nejvyšší práva na dané škole. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Správce zavádí do systému další osoby pro přístup do autentizované části Repozitar.cz, přiděluje učo (univerzální číslo osoby), vydává počáteční heslo (nebo nové heslo při ztrátě hesla) a přiděluje práva.

U lokálních správců nalezne uživatel odpověď na otázky týkající se konkrétního využití systému Repozitar.cz konkrétní vysokou školou, např. „Mohu mít přístup do systému Repozitar.cz?“ nebo „Jak mohu zjistit k této konkrétní publikaci plagiát?“ apod.

Seznam: