Informační systém Repo 

Seznam lokálních správců

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 

Lokální správce

Lokální správce je osoba odpovědná na dané vysoké škole za průběh projektu Repozitar.cz. Je hlavní osobou, s níž komunikuje provozovatel systému.

Povinnosti a práva správce:

Správce zavádí data (osobní údaje, metadata nebo plné texty publikací) do systému. Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím Repozitar.cz je řízen systémem přístupových práv. Lokální správce má nejvyšší práva na dané škole. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Správce zavádí do systému další osoby pro přístup do autentizované části Repozitar.cz, přiděluje jim učo (univerzitní číslo osoby), vydává jim počáteční heslo (nebo nové heslo při ztrátě hesla) a přiděluje jim práva.

U lokálních správců nalezne uživatel odpověď na otázky týkající se konkrétního využití systému Repozitar.cz konkrétní vysokou školou, např. mohu mít přístup do systému Repozitar.cz?, Jak mohu zjistit k této konkrétní publikace plagiát? apod.

Seznam:

  • Akademie STING, o.p.s.

   Ing. David Král, Ph.D., učo: 4111, kral(zavináč/atsign)post(tečka/dot)sting(tečka/dot)cz
  • AKCENT College s.r.o.

   Ing. Lucie Sojková, učo: 4310, sojkova(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)akcentcollege(tečka/dot)cz
  • CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

   Mgr. Tomáš Svozil, učo: 7509, Tomas(tečka/dot)Svozil(zavináč/atsign)caritas-vos(tečka/dot)cz
  • CEVRO Institut, z.ú.

   Tomáš Dvořák, učo: 147649, tomas(tečka/dot)dvorak(zavináč/atsign)vsci(tečka/dot)cz
  • Česká zemědělská univerzita v Praze

   Ing. Jiří Mach, učo: 10017, machjiri(zavináč/atsign)oikt(tečka/dot)czu(tečka/dot)cz
  • JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

   Mgr. Marie Ortová, učo: 4006, ortova(zavináč/atsign)jabok(tečka/dot)cz
  • Janáčkova akademie múzických umění v Brně

   Ing. Jan Búřil, učo: 10071, buril(zavináč/atsign)jamu(tečka/dot)cz
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

   RNDr. Ludmila Bulánová, učo: 10013, bulanova(zavináč/atsign)jcu(tečka/dot)cz
  • Masarykova univerzita

   Mgr. Lucie Vařechová, učo: 106253, varechova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
   Mgr. Jolana Surýnková, učo: 220973, surynkova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
  • Mendelova univerzita v Brně

   Ing. Kateřina Halíčková, učo: 39216, katerina(tečka/dot)halickova(zavináč/atsign)mendelu(tečka/dot)cz
  • Ostravská univerzita

   Mgr. Martin Svitanek, učo: 10016, martin(tečka/dot)svitanek(zavináč/atsign)osu(tečka/dot)cz
   Ing. Pavel Pomezný, učo: 33037, pavel(tečka/dot)pomezny(zavináč/atsign)osu(tečka/dot)cz
  • Repozitář

   Mgr. Jolana Surýnková, učo: 220973, surynkova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
   Mgr. Lucie Vařechová, učo: 106253, varechova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
  • Slezská univerzita v Opavě

   RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., učo: 17109, Ivo(tečka/dot)Wandrol(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci

   Ing. Zdeněk Stránský, CSc., učo: 67944, zdenek(tečka/dot)stransky(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
   Regina Zámišová, učo: 67943, regina(tečka/dot)zamisova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta

   PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D., učo: 36224, jaroslava(tečka/dot)dedkova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
   Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D., učo: 36225, marek(tečka/dot)skala(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

   Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., učo: 31937, jiri(tečka/dot)smida(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
   Ing. Jindra Drábková, Ph.D., učo: 31938, jindra(tečka/dot)drabkova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Univerzita Hradec Králové

   Mgr. Michal Zámečník, učo: 37822, michal(tečka/dot)zamecnik(zavináč/atsign)uhk(tečka/dot)cz
   Mgr. Roman Horký, učo: 10065, roman(tečka/dot)horky(zavináč/atsign)uhk(tečka/dot)cz
  • Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

   RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA, učo: 1076, zufan(tečka/dot)jan(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)cz
   Mgr. Michal Princ, učo: 33896, princ(tečka/dot)michal(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)cz
   Ing. Petr Blecha, MBA, učo: 33897, blecha(tečka/dot)petr(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)cz
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

   Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA, učo: 160307, roman(tečka/dot)vaibar(zavináč/atsign)ujep(tečka/dot)cz
  • Univerzita Karlova

   RNDr. Jana Štanclová, Ph.D., učo: 31403, jana(tečka/dot)stanclova(zavináč/atsign)ruk(tečka/dot)cuni(tečka/dot)cz
  • Univerzita Palackého v Olomouci

   RNDr. Eva Marklová, učo: 17106, eva(tečka/dot)marklova(zavináč/atsign)upol(tečka/dot)cz
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

   Ing. Lukáš Budínský, učo: 10028, budinsky(zavináč/atsign)rektorat(tečka/dot)utb(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

   doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D., učo: 10019, ivo(tečka/dot)martinik(zavináč/atsign)vsb(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola ekonomická v Praze

   Ing. Jan Mach, Ph.D., učo: 10022, machj(zavináč/atsign)vse(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola finanční a správní, a.s.

   Dr. Ing. Luboš Sychra, učo: 31003, lubos(tečka/dot)sychra(zavináč/atsign)vsfs(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

   Milan Klouček, učo: 4303, admin(zavináč/atsign)vsh(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava

   Milan Novák, učo: 43462, milan(tečka/dot)novak(zavináč/atsign)vspj(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

   Bc. Michal Žemlička, učo: 5406, zemlicka(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)vstecb(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

   Ing. Bc. Miroslav Kulhánek, učo: 163237, mkulhanek(zavináč/atsign)avebohemia(tečka/dot)cz
  • Západočeská univerzita v Plzni

   Ing. Radka Tichá, učo: 10018, tich(zavináč/atsign)uk(tečka/dot)zcu(tečka/dot)cz

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:27, 30. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz