DEMLOVÁ, Regina a Šárka MATYŠKOVÁ. Průběžná zpráva: Metronomická a cílená antiangiogenní terapie pro děti s recidivujícím/progredujícím meduloblastomem. NA. Brno: MU LF/MŠMT, 2020, 6 s. NA.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Průběžná zpráva: Metronomická a cílená antiangiogenní terapie pro děti s recidivujícím/progredujícím meduloblastomem
Název anglicky Interim Report: Metronomic and targeted antiangiogenic therapy for children with recurrent/progressive medulloblastoma
Autoři DEMLOVÁ, Regina (203 Česká republika, garant) a Šárka MATYŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání NA. Brno, 6 s. NA, 2020.
Nakladatel MU LF/MŠMT
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/20:00118553
Organizace Lékařská fakulta – Masarykova univerzita – Repozitář
Klíčová slova česky antiangiogenní terapie; MEMMAT; průběžná zpráva
Klíčová slova anglicky antiangiogenic therapy; MEMMAT; Interim Report
Návaznosti LM2018128, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 4. 12. 2021 02:19.
Anotace
Klinická Studie MEMMAT, EudraCT number: 2010-023691-33 Zpráva o průběhu klinického hodnocení popisuje průběh a současný stav klinického hodnocení (KH) v definovaném období. Zahrnuje informace o aktualizacích dokumentů, o změnách v centrech KH a zkoušejících, poskytuje přehled doposud zařazených/ukončených subjektů hodnocení a zjištěných porušení protokolu. Dále obsahuje informace k hodnocenému léčivu (hlášení závažných nežádoucích příhod, podezření ze závažných (neočekávaných) nežádoucích příhod nebo nové poznatky ve vztahu k bezpečnosti a účinnosti), o nově přijatých opatřeních a vykonaných auditech.
Anotace anglicky
Clinical Trial MEMMAT, EudraCT number: 2010-023691-33 The clinical trial interim report describes the course and current status of the clinical trial (KH) in a defined period. It includes information on document updates, changes in KH centers and examiners, an overview of previously included/completed subjects of evaluation, and detected protocol violations. It also contains information on investigational medicine (reporting serious adverse events, suspicions of serious (unexpected) adverse events, or new findings in relation to safety and efficacy), new measures taken, and audits performed.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
2020-06-01_MEMMAT_Zprava_o_prubehu_11_2019_5_2020.pdf   Verze souboru 30. 4. 2021

Vlastnosti

Název
2020-06-01_MEMMAT_Zprava_o_prubehu_11_2019_5_2020.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/43948/1052180/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/43948/1052180/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/43948/1052180/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/43948/1052180/?info
Vloženo
Pá 30. 4. 2021 02:02

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
2020-11-30_MEMMAT_Zprava_o_prubehu_KH_5_-_11_2020_signed.pdf   Verze souboru 30. 4. 2021

Vlastnosti

Název
2020-11-30_MEMMAT_Zprava_o_prubehu_KH_5_-_11_2020_signed.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/43948/1052179/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/43948/1052179/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/43948/1052179/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/43948/1052179/?info
Vloženo
Pá 30. 4. 2021 02:02

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 15. 7. 2024 01:13