Informační systém Repo 

Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses. In Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky: „Udržateľnosť v globálnej vedomostnej ekonomike“. 19th. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2019. s. v tisku, 8 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses
Název česky Uplatňování společensky odpovědného podnikání v cestovním ruchu
Autoři BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ.
Vydání 19th. Žilina, Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky: „Udržateľnosť v globálnej vedomostnej ekonomike“. od s. v tisku, 8 s. 2019.
Nakladatel EkF, Žilinská univerzita Žilina
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Štítky čeká na indexaci WoS a tisk
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Návaznosti SGS 2/2019, projekt VaV.
Změnil Změnila: Milena Botlíková, učo 2374. Změněno: 31. 12. 2019 09:18.
Anotace
The current global world is recording and progressively developing tourism industry by the expansion of hotels and catering facilities. The development of tourism is inextricably linked with positive impacts such as growth of employment, increase in business activities, etc. On the other hand, the connection between tourism and global problems has been actively discussed in recent years. With the development of tourism occurs to the congestion of destinations, globalization brings degeneration of national cultures, grow gas emissions, soil erosion and increased waste production. The research revealed that Czech citizens consider the accumulation of waste as one of the global problems right after the lack of drinking water. One possibility of effective management of corporate waste is the implementation of waste management strategy in the management of the company. Businesses should aim to reduce, sort and recycle. The aim of the article was to compare the development of waste production in the European Union and the Czech Republic in connection with tourism and to evaluate the approach of Czech hotel companies to the issue of waste management. On the basis of the analysis, it can be stated that the amount of waste is gradually increasing and the hotels have some reserves.
Anotace česky
Současný globální svět zaznamenává dynamický růst turistického průmyslu, rozšiřování hotelů a stravovacích zařízení. Rozvoj cestovního ruchu je neoddělitelně spjat s pozitivními dopady, jako je růst zaměstnanosti, nárůst podnikatelských aktivit atd. Na druhé straně se v posledních letech aktivně diskutuje o souvislosti cestovního ruchu a globálních problémů. S rozvojem cestovního ruchu dochází k přetížení destinací, globalizace přináší degeneraci národních kultur, rostoucí emise plynů, erozi půdy a zvýšenou produkci odpadu. Výzkum ukázal, že čeští občané považují hromadění odpadu za jeden z globálních problémů hned po nedostatku pitné vody. Jednou z možností efektivního nakládání s podnikovým odpadem je implementace strategie nakládání s odpady ve správě společnosti. Podniky by se měly zaměřit na omezení, třídění a recyklaci. Cílem článku bylo porovnat vývoj produkce odpadů v Evropské unii a České republice v souvislosti s cestovním ruchem a zhodnotit přístup českých hotelových společností k problematice nakládání s odpady. Na základě analýzy lze konstatovat, že množství odpadu se postupně zvyšuje a hotely mají určité rezervy.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 31. 5. 2020 07:55

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 31. 5. 2020 07:55, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz