česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
Foto: Milena Botlíková (Slezská univerzita v Opavě Repo)

Milena Botlíková (Slezská univerzita v Opavě Repo)

Zaměstnanec: Slezská univerzita v Opavě
učo: 2374

milena(tečka/dot)botlikova(zavináč/atsign)fpf(tečka/dot)slu(tečka/dot)cz  • BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Postavení České republiky v rámci zemí Evropské unie podle vybraných indikátorů udržitelnosti cestovního ruchu. In Medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava. : Ekonomická univerzita, Fakulta mezinárodných vzťahov v Bratislavě, 2020. 8 s.
  • BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Pozitivní a negativní faktory čtvrté průmyslové revoluce v evropském prostoru. In Medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita, Fakulta mezinárodných vzťahov v Bratislavě, 2020. 19 s.
  • BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses. In Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky: „Udržateľnosť v globálnej vedomostnej ekonomike“. 19th. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2019. s. v tisku, 8 s.
  • BOTLÍKOVÁ, Milena. Cestovní ruch v kontextu udržitelnosti. In Ing. Adam Cibuľa a kol.. International Relations 2018: Current issues of world economy and politics. 19th. Slovensko: University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, 2019. s. 72-78, 7 s. ISBN 978-80-225-4602-7.
  • BOTLÍKOVÁ, Milena. Intenzita cestovního ruchu v ČR. In Aktuální trendy v lážeňství, hotelnictví a turismu: Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje. : FPF v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie v Opavě, 2019.
  • BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. MAPOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH INFRASTRUKTUR PRO REGIONÁLNÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek,. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 22th. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2019. s. 434 - 441, 8 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
  • BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Regionální disparity přístupnosti cestovního ruchu v kontextu materiální deprivace v ČR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 22th. Brno: Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2019. s. 483-491, 9 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
  • STUCHLÍKOVÁ, Jana a Milena BOTLÍKOVÁ. Selected aspects of sustainable tourism and their application in the operation of accommodation and catering facilities in the Moravian-Silesian Region. In Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky: „Udržateľnosť v globálnej vedomostnej ekonomike. 19th. : EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2019. 8 s.
  • BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Globalizační a migrační centra rozvoje s intenzivním vlivem na strukturu České republiky – cizinců s pobytem více než 12 měsíců. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D.. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 18th. Žilina: Faculty ofZilinská univerzita Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 70-77, 8 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
  • BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Komparace výjezdového cestovního ruchu České republiky v kontextu globalizačních trendů. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D.. Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics. 18th. Žilina: Zilinska univerzita Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 1009-1016, 8 s. ISBN 978-80-8154-249-7.

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 31. 5. 2020 09:03, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz