Informační systém Repo 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - projekt Zdraví a dopravní výchova

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
DEMJANENKO, Milan. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - projekt Zdraví a dopravní výchova. In Viera Prusáková, Silvia Matúšová. Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. s. 241-247, 7 s. ISBN 978-80-89654-40-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Další vzdělávání pedagogických pracovníků - projekt Zdraví a dopravní výchova
Název česky Další vzdělávání pedagogických pracovníků - projekt Zdraví a dopravní výchova
Název anglicky Further education of pedagogical staff - project Health and traffic education
Autoři DEMJANENKO, Milan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte, od s. 241-247, 7 s. 2018.
Nakladatel Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/46358978:_____/18:00000007
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-89654-40-6
Klíčová slova česky dopravní výchova; zážitková pedagogika; zdravý životní styl
Klíčová slova anglicky traffic education; experience pedagogy; healthy lifestyle
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Milan Demjanenko, učo 1095. Změněno: 23. 10. 2018 10:17.
Anotace
Příspěvek seznámí čtenáře s projektem Vzdělávání a podpora základních škol v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy, jehož realizátorem bylo krajské pracoviště pro Prahu a Střední Čechy Národního institutu pro další vzdělávání. Účelem projektu byla aktualizace a zpracování oblastí a postupů výuky výchovy ke zdraví a dopravní výchovy formou zážitkových lekcí včetně tvorby a pilotního ověření vzdělávacích programů v oblasti zdravého životního stylu, k bezpečnosti a ohleduplnému chování v oblasti silničního provozu pro žáky a učitele základních škol ve Středočeském kraji. Projekt vedl k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k tvořivému řešení problémů, uvážlivému rozhodování, sebeovládání a formulaci názorů a postojů cílových skupin. Hlavním programem projektu bylo zážitkové vyučování a moderní zábavné metody práce s pedagogy, následně se žáky. Vznikly nové didaktické materiály a výukové objekty, na krajském pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání se vytvořilo poradenské a konzultační zázemí pro základní školy. Realizovaly se vzájemné návštěvy na školách, předávání zkušeností, příklady dobré praxe, individuální konzultace a ukázkové hodiny přímo ve třídách s pedagogy a se žáky.
Anotace anglicky
The contribution will inform the reader about the project Education and Support of Primary Schools in the Field of Healthy Lifestyle and Traffic Education, which was implemented by the regional workplace for Prague and Central Bohemia of the National Institute for Further Education. The purpose of the project was updating and elaborate the areas and practices education of the health education and the traffic education in the form of experience lessons, including the creation and pilot verification of educational programs in the field of healthy lifestyle, safety and respectful behavior in the field of traffic for pupils and teachers of elementary schools in the Central Bohemia Region. The project led to establishing and maintaining satisfactory relationships, creative problem solving, prudent decision making, self-control, and the formulation of opinions and attitudes of target groups. The main program of the project was experiential teaching and modern entertainment methods of working with teachers, and subsequently pupils. New didactic materials and teaching facilities were created and counseling and consulting facilities for elementary schools were created at the regional workplace of the National Institute for Further Education. They were implemented mutual visits in schools, transfer of experience, examples of good practice, individual consultations and demonstration classes took place directly in classes with teachers and pupils.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 28. 5. 2020 22:57

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 28. 5. 2020 22:57, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz