VLČKOVÁ, Kateřina and Kateřina LOJDOVÁ. Dotazník Moc učitele (Questionnaire of Teacher Power). In Bussines research forum MU. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dotazník Moc učitele
Name (in English) Questionnaire of Teacher Power
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Kateřina LOJDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bussines research forum MU, 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Pedagogy and education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/17:00094735
Organization Pedagogická fakulta – Repository – Repository
Keywords (in Czech) dotazník; báze moci; učitel
Keywords in English questionnaire; power bases; teacher
Links GA16-02177S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 4/9/2020 03:09.
Abstract
Výsledkem výzkumu byla konstrukce dotazníku, který lze nyní používat také ve výuce. Úspěšná výuka předpokládá adekvátní nastavení mocenských vztahů při výuce. Dotazník Báze moci učitele k tomu napomáhá. Na základě dotazníku pro žáky učitel zjistí, jaké hodnoty v pěti bázích moci mu žáci připisují. Jde o tyto báze: 1) donucovací báze moci vypovídá o percepci trestů, 2) odměňovací o percepci odměn, 3) expertní o vnímání učitele jako odborníka, 4) referenční o tom, na kolik se žáci s učitelem identifikují a 5) legitimní o jeho formální autoritě ve školní třídě. Dotazník mohou využít i studenti učitelství a jejich cviční učitelé. Prezentace byla podpořena GA ČR v projektu Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich “cvičných učitelů”) na druhém stupni základní školy (GA16-02177S).
Abstract (in English)
The outcome of the research was questionnaire Power Bases: Version for Teachers and Student Teachers. It can be used by teachers, mentor teachers and student teachers to evaluate their by student perceived power bases: legitimate, expert, coercive, reward, and referent power.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
O_confernece_presentationBRF2017.pdf   File version 4/9/2020

Properties

Name
O_confernece_presentationBRF2017.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/28987/903202/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/28987/903202/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/28987/903202/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/28987/903202/?info
Uploaded/Created
Fri 4/9/2020 03:09

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 15/7/2024 00:54