CÍGLER, Hynek, Jana FIKRLOVÁ and Martin TANCOŠ. Ověřovací studie preventivního programu Dobronauti : Zpátky v čase. Výzkumná zpráva (Assessment of the effectiveness of the Dobronauti prevention program : Back in time. Research report). Brno: Dobronauti s.r.o., 2022. 64 pp. doi:10.17605/OSF.IO/G2Z3N.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ověřovací studie preventivního programu Dobronauti : Zpátky v čase. Výzkumná zpráva
Name (in English) Assessment of the effectiveness of the Dobronauti prevention program : Back in time. Research report
Authors CÍGLER, Hynek, Jana FIKRLOVÁ and Martin TANCOŠ.
Edition Brno, 64 pp. 2022.
Publisher Dobronauti s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL
Organization Fakulta sociálních studií - Repository
Doi http://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/G2Z3N
Keywords in English Effectivity of preventive program; bullying; elementary education
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 7/10/2022 03:19.
Abstract
lt; 0,05); interpretace tohoto moderačního efektu vyplývá z kvalitativní analýzy rozhovorů a je diskutovaná v textu. Nepozorovali jsme žádné významné efekty učitelských charakteristik, pohlaví či věku dětí. Kvalitativní data doplnila a rozšířila interpretace výsledků. Dětem se program líbil; rády by v něm pokračovaly, nebo si zahráli nějakou jeho obměnu, zároveň pak reportovaly jeho užitečnost a efektivitu. Děti reflektovaly, že se naučily nové a užitečné věci a začaly být více ostražité při případných konfliktech ve třídě. Děti oceňovaly zejména komunikaci ve skupině, interaktivitu programu či pohybové aktivity. Někteří účastníci však kritizovali, že se program konal namísto oblíbené vyučovací hodiny (typicky tělocviku). Děti se domnívají, že program zlepšil atmosféru v jejich třídě a že dokonce i učitelé jsou lepší ve zvládání případných konfliktů.
Abstract (in English)
gt; .05). Qualitative data supplemented and extended preceding interpretations. Children liked the program; they wanted to continue or play some modification and reported its utility and effectiveness. They reflected that they learned new and valuable things and became more aware of the conflict events in the class. Children appreciated group communication, interactivity, or motion activities, but some criticized if the program was realized instead of favorite subjects (physical education, for example). Children thought that the program improved class mood and that teachers were better at handling conflict situations.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Dobronauti_zaverecna_zprava_final.pdf   File version 16/8/2022

Properties

Name
Dobronauti_zaverecna_zprava_final.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/51446/1348307/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/51446/1348307/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/51446/1348307/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/51446/1348307/?info
Uploaded/Created
Tue 16/8/2022 02:49

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 27/11/2022 16:28