MUŽÍK, Jaroslav and Radka LÖWENHÖFFEROVÁ. Inspirace Janem Amosem Komenským. (Inspiration by John Amos Comenius). Polonia Journal. Bielsko-Biała: Wysza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna, 2021, vol. 2021, No 13, p. 163-177. ISSN 2083-3121.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inspirace Janem Amosem Komenským.
Name in Czech Inspirace Janem Amosem Komenským.
Name (in English) Inspiration by John Amos Comenius
Authors MUŽÍK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Radka LÖWENHÖFFEROVÁ (203 Czech Republic).
Edition Polonia Journal, Bielsko-Biała, Wysza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna, 2021, 2083-3121.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/46358978:_____/21:00000197
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Keywords (in Czech) Komenského didaktika; reformní pedagogika; Montessori školy; Daltonský plán; Humboldtova idea vysokého šolství
Keywords in English Comenius´s didactics;Reform pedagogy;Montessori schools;Dalton´s plan;Humboldt´s idea of high education
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Changed: 29/4/2022 12:19.
Abstract
Komenského rozsáhlé dílo pedagogické se v průběhu historického vývoje stalo inspirací pro celou řadu pedagogických směrů, pro řadu významných osobností věd o výchově a vzdělávání. Příspěvek se zabývá vlivem Komenského mylšenek zejména na reformní pedagogiku počátku 20. století, konkrétně na díla Johana Deweye, Marii Montessoi, Helen Parkhurst a Rudolfa Steinera.
Abstract (in English)
The Comenius´s extensive pedagogical work has become an ispiration for a number of pedagogcal directions, for a number of significant personalities of education and upbringing sciences throuhts, in particular concerning reform pedagogy at the beginning of the 20est century, in particular on the works of John Dewey, Marie Montessori, Helen Parkhurst and Rudolf Steiner
Print
Add to clipboard Displayed: 4/12/2023 02:01