LACA, Slavomír, Ivana SHÁNILOVÁ and Jiří TŮMA. Znaczenie edukacji w koncepcji J. A. Comeniusa (The importance of education in the conception of J. A. Comenius). Polonia Journal. Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna, Univarsity of Economics and Humanities, 2021, vol. 2021, 13/2021, p. 31-51. ISSN 2083-3121.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Znaczenie edukacji w koncepcji J. A. Comeniusa
Name in Czech Význam výchovy v pojímání J. A. Komenského
Name (in English) The importance of education in the conception of J. A. Comenius
Authors LACA, Slavomír (703 Slovakia, belonging to the institution), Ivana SHÁNILOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří TŮMA.
Edition Polonia Journal, Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna, Univarsity of Economics and Humanities, 2021, 2083-3121.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/46358978:_____/21:00000168
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Keywords (in Czech) Děti, mládež, působení, výchova, vzdělávání.
Keywords in English Children;youth;activities;education;educated
Changed by Changed by: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Changed: 29/4/2022 09:52.
Abstract
Ovlivňování dětí a mládeže za pomoci vzdělávání a výchovy má důležitý vliv na směr vývoje společnosti a je určující pro vývoj sociálních a interkulturních vztahů. Toto vytváření je v souladu s nadčasovými myšlenkami J. A Komenského a vede nás k tomu, proč je nezbytné neustále si uvědomovat chyby a hledat tak smysluplné významy věcí z oblasti výchovy.v jeho díle se pak pokusit najít základní důvody, jak výchovně působit na děti, mládež a řešení související problematiky
Abstract (in English)
Influencing children and youth through education has an important influence on the direction of society and is crucial for the development of social and intercultural relations, this creation is in line with the timeless ideas of J.A. Comenius and leads us to why it is necessary to be constantly aware of mistakes and to look for meaningful meanings of things in the field of education. In his work, then try to find the basic reasons for educating children, youth and solutions to related issues.
Print
Add to clipboard Displayed: 5/6/2023 08:21