LACA, Slavomír, Ivana SHÁNILOVÁ a Jiří TŮMA. Znaczenie edukacji w koncepcji J. A. Comeniusa. Polonia Journal. Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna, Univarsity of Economics and Humanities, 2021, roč. 2021, 13/2021, s. 31-51. ISSN 2083-3121.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Znaczenie edukacji w koncepcji J. A. Comeniusa
Název česky Význam výchovy v pojímání J. A. Komenského
Název anglicky The importance of education in the conception of J. A. Comenius
Autoři LACA, Slavomír (703 Slovensko, domácí), Ivana SHÁNILOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří TŮMA.
Vydání Polonia Journal, Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna, Univarsity of Economics and Humanities, 2021, 2083-3121.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/46358978:_____/21:00000168
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Klíčová slova česky Děti, mládež, působení, výchova, vzdělávání.
Klíčová slova anglicky Children;youth;activities;education;educated
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 29. 4. 2022 09:52.
Anotace
Ovlivňování dětí a mládeže za pomoci vzdělávání a výchovy má důležitý vliv na směr vývoje společnosti a je určující pro vývoj sociálních a interkulturních vztahů. Toto vytváření je v souladu s nadčasovými myšlenkami J. A Komenského a vede nás k tomu, proč je nezbytné neustále si uvědomovat chyby a hledat tak smysluplné významy věcí z oblasti výchovy.v jeho díle se pak pokusit najít základní důvody, jak výchovně působit na děti, mládež a řešení související problematiky
Anotace anglicky
Influencing children and youth through education has an important influence on the direction of society and is crucial for the development of social and intercultural relations, this creation is in line with the timeless ideas of J.A. Comenius and leads us to why it is necessary to be constantly aware of mistakes and to look for meaningful meanings of things in the field of education. In his work, then try to find the basic reasons for educating children, youth and solutions to related issues.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 5. 6. 2023 09:01