HEDIJA, Veronika. Genderová mzdová mezera a vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Genderová mzdová mezera a vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru
Název česky Genderová mzdová mezera a vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru
Název anglicky Gender pay gap and the effect of manager gender on gender pay gap
Autoři HEDIJA, Veronika.
Vydání 2019.
Další údaje
Typ výsledku Habilitační práce
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky gender, mzdové rozdíly, genderová mzdová mezera, ženy v managementu
Klíčová slova anglicky gender, wage differences, gender pay gap, female managers
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 9. 11. 2021 02:20.
Anotace
Habilitační práce prezentuje výzkum autorky v oblasti genderových mzdových nerovností. Cílem předložené habilitační práce je identifikace výše potenciální mzdové diskriminace žen na trhu práce v České republice a zhodnocení vlivu žen v managementu na genderové mzdové rozdíly. V práci jsou užity tři zdroje dat. Podrobná data konkrétních podniků, data z Výběrového šetření příjmů a životní úrovně domácností a data z vlastního výběrového šetření. K odhadu nevysvětlené genderové mzdové mezery je užit Oaxaca-Blinderův rozklad a odhad průměrného efektu zacházení. Při odhadu vlivu žen v managementu na genderovou mzdovou mezeru je pracováno s rozšířenou mzdovou funkcí. Závěry ukazují, že ženy se stejnými pozorovanými charakteristikami jako muži dostávají za stejnou (či obdobnou) práci zpravidla nižší mzdu než muži. Výzkum také potvrdil, že nevysvětlený mzdový rozdíl se v jednotlivých odvětvích a podnicích liší a je obecně nižší ve veřejném sektoru. S užitím velmi podrobných dat o zaměstnancích a jejich kognitivních a nekognitivních schopnostech a osobních preferencích bylo zjištěno, že podíl žen v managementu nemá jednoznačný vliv na mzdové rozdíly mezi muži a ženami.
Anotace česky
Habilitační práce prezentuje výzkum autorky v oblasti genderových mzdových nerovností. Cílem předložené habilitační práce je identifikace výše potenciální mzdové diskriminace žen na trhu práce v České republice a zhodnocení vlivu žen v managementu na genderové mzdové rozdíly. V práci jsou užity tři zdroje dat. Podrobná data konkrétních podniků, data z Výběrového šetření příjmů a životní úrovně domácností a data z vlastního výběrového šetření. K odhadu nevysvětlené genderové mzdové mezery je užit Oaxaca-Blinderův rozklad a odhad průměrného efektu zacházení. Při odhadu vlivu žen v managementu na genderovou mzdovou mezeru je pracováno s rozšířenou mzdovou funkcí. Závěry ukazují, že ženy se stejnými pozorovanými charakteristikami jako muži dostávají za stejnou (či obdobnou) práci zpravidla nižší mzdu než muži. Výzkum také potvrdil, že nevysvětlený mzdový rozdíl se v jednotlivých odvětvích a podnicích liší a je obecně nižší ve veřejném sektoru. S užitím velmi podrobných dat o zaměstnancích a jejich kognitivních a nekognitivních schopnostech a osobních preferencích bylo zjištěno, že podíl žen v managementu nemá jednoznačný vliv na mzdové rozdíly mezi muži a ženami.
Anotace anglicky
The habilitation thesis presents the research of the author in the field of gender wage differences. The aim of the habilitation thesis is to identify the extent of possible wage discrimination against women in the labor market in the Czech Republic and to assess the effect of women in management on gender pay gap. The thesis is based on very detailed data from selected companies, as well as data from the European Union Statistics on Income and Living Conditions and the own survey. To estimate the unexplained gender pay gap, Oaxaca-Blinder decomposition and an estimate of average treatment effect on the treated are used. The extended wage function is employed to estimate the effect of female managers on the gender pay gap. Results show that women with the same observed characteristics as men doing the same (or similar) work as men earn less compared to men. The research also confirm that the unexplained gender pay gap varies across industries and firms and is generally lower in the public sector. Using very detailed data on employees and their cognitive and non-cognitive abilities and personal preferences, it has been found that the proportion of women in management does not have the clear effect on gender pay gap in the Czech Republic.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
HEDIJA_HABILITACNI_PRACE.pdf   Verze souboru 9. 11. 2021

Vlastnosti

Název
HEDIJA_HABILITACNI_PRACE.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/46367/1178992/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/46367/1178992/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/46367/1178992/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/46367/1178992/?info
Vloženo
Út 9. 11. 2021 02:20

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • osoba Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 9. 12. 2022 07:02