Informační systém Repo 

Přemístění praktického vyučování zdravotních laborantů do klinických laboratoří zdravotnických ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Přemístění praktického vyučování zdravotních laborantů do klinických laboratoří zdravotnických zařízení. In Angradogické štúdie 2019. Banská Bystrica: Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. s. 147-158. ISBN 978-80-557-1598-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přemístění praktického vyučování zdravotních laborantů do klinických laboratoří zdravotnických zařízení
Název anglicky A rearrangement of laboratory assistants’ practically oriented teaching into clinical laboratories of medical facilities
Autoři MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Banská Bystrica, Angradogické štúdie 2019, od s. 147-158, 12 s. 2019.
Nakladatel Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-557-1598-8
Klíčová slova anglicky laboratory assistant;combined type of study;practically oriented teaching;competencies of a laboratory assistant;teaching timetable
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 24. 5. 2021 11:40.
Anotace
Diplomovaný zdravotní laborant je kvalifikovaný pracovník, určený pro samostatnou práci v klinických a neklinických laboratořích. Zdravotní laborant vykonává laboratorní činnosti v rámci diagnostické zdravotní péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Prakticky zaměřené kompetence laboranta a průměrný věk studentů (střední dospělost) předurčuje zařazení více praktického vyučování před teoretickou výukou. To má však mnohá úskalí především z pohledu manažera studijního oboru, zejména v organizaci rozvrhu a dodržení všech kvalit výuky. Ovšem studenti praktické vyučování v reálných pracovních podmínkách velmi kvitují nejen z důvodu větší připravenosti pro své budoucí povolání.
Anotace anglicky
A graduated laboratory assistant is a qualified professional assigned for independent work in clinical and non-clinical facilities. He/she carries on laboratory operations within diagnostic health care framework and examination/measurement of life and work conditions within public health protection/support activities. Such activities he/she may carry on alone or in cooperation with other health specialists. The practically focused competencies of a laboratory assistant and an average age of students (mean adulthood) designate a practically oriented teaching ahead of the theoretical teaching. However, such approach brings many pitfalls especially for educational managers in terms of timetable set-up and meeting all qualitative standards of the educational process. On the other hand, a practical teaching in real laboratory conditions is very welcomed by students for many reasons.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 6. 2021 00:27

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2021 00:27, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz