Informační systém Repo 

Kompetence – Edukace – Kognice aneb Způsob práce předurčuje způsob učení a mentálního tréninku

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Kompetence – Edukace – Kognice aneb Způsob práce předurčuje způsob učení a mentálního tréninku. Andragogika v praxi. 2020, roč. 7, 23/24, s. 33-35. ISSN 2336-5145.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kompetence – Edukace – Kognice aneb Způsob práce předurčuje způsob učení a mentálního tréninku
Název anglicky Competence - Education - Cognition or the way of work determines the way of learning and mental training
Autoři MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Andragogika v praxi, 2020, 2336-5145.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Klíčová slova anglicky Competences;Education;Cognition;way of learning and mental training
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 24. 5. 2021 11:08.
Anotace
Výuka v rámci odborného vzdělávání dospělých musí být koncipována nejen na základě obsahu předávaných informací, ale také v souladu se způsobem, jakým budou studenti poznatky uplatňovat ve své pracovní činnosti v zaměstnání. Lektor před výukou zohledňuje budoucí kompetence edukovaného a uzpůsobuje tomu vyučovací metodu. Již při plánování výuky je potřeba si uvědomit, nejen co se má student naučit, ale jakým způsobem bude dané učivo aplikovat do praxe, zda je preferované učit se položky nazpaměť nebo spíše rozvinout myšlení, pozornost či jinou mozkovou funkci.
Anotace anglicky
Teaching in adult vocational education must be designed not only on the basis of the content of the information provided, but also in accordance with the way in which students will apply the knowledge in their work activities at work. Before teaching, the lecturer takes into account the future competencies of the educated person and adapts the teaching method accordingly. When planning lessons, it is necessary to realize not only what the student should learn, but how the subject will be applied in practice, whether it is preferred to learn items by heart or rather to develop thinking, attention or other brain function.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 19. 6. 2021 23:36

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2021 23:36, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz