Information System Repo 

Vnitřní faktory bezpečnosti Evropy

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SAK, Petr. Vnitřní faktory bezpečnosti Evropy (Internal factors of European security). In PORADA, Viktor a Antonín BRUNA. Bezpečná Evropa 2018: Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: nakladatelství VŠFS, 2019. p. 74-79. ISBN 978-80-7408-185-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vnitřní faktory bezpečnosti Evropy
Name (in English) Internal factors of European security
Authors SAK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Bezpečná Evropa 2018: Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference, p. 74-79, 6 pp. 2019.
Publisher nakladatelství VŠFS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50400 5.4 Sociology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/46358978:_____/19:00000089
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-7408-185-9
Keywords (in Czech) vnitřní bezpečnost;bezpečnost Evropy;sociální entita;hodnoty;elity;zločiny proti míru;Washingtonská smlouva NATO;Brusel;Evropská unie;politické odcizení
Keywords in English internal security;security of Europe;social entity;values;elites;crimes against peace;North Atlantic Treaty;Brussels;European Union;political alienation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Roman Zezulka, učo 1135. Changed: 8. 4. 2021 10:51.
Abstract
Odvozeně z mého obecného teoretického modelu bezpečnosti je v příspěvku rozpracována vnitřní bezpečnost Evropské unie a analyzovány hrozby, které mají původ v existenci a fungování Evropské unie. Patří k nim kvalita, výběr a utváření elit, včetně výsledného formování bruselské třídy s vlastními třídními zájmy. Důsledkem je mimo jiné ohrožení suverenity národních států a existence samotné Evropské unie a eroze sociální koheze na úrovni občanů-Evropanů a vyšších sociálních entit, včetně jednotlivých států. Dalším nebezpečím je tendence evropského aparátu k potlačení plurality názorů a svobody slova a institucionalizace těchto tendencí k cenzuře.
Abstract (in English)
Internal security factors in Europe Derived from my general theoretical model of security, this paper focuses on the internal security of the European Union and analyzes threats stemming from the existence and functioning of the European Union. The quality, selection and formation of elites, including the formation of the Brussels class with its own class interests belong to those threats. The consequence is, among other things, a threat to the sovereignty of national states and the existence of the European Union itself and the erosion of social cohesion at t he level of European citizens and higher social entities, including individual states. The tendency of the European apparatus to suppress pluralism of opinion and freedom of speech and to institutionalize these tendencies towards censorship is another danger.
Print
Add to clipboard Displayed: 16. 5. 2021 14:11

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 16/5/2021 14:11, Week 19 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz