VOSTATEK, Jaroslav. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu pro ČSSD a KDU-ČSL (Czech Pension System and Proposals for Its Reform for the Social Democratic and Christian Democratic Parties). 1st ed. Praha: VŠFS, 2017. 38 pp. Working Paper 1/2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu pro ČSSD a KDU-ČSL
Name in Czech Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu pro ČSSD a KDU-ČSL
Name (in English) Czech Pension System and Proposals for Its Reform for the Social Democratic and Christian Democratic Parties
Authors VOSTATEK, Jaroslav.
Edition 1. vyd. Praha, 38 pp. Working Paper 1/2017, 2017.
Publisher VŠFS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study Economics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Keywords (in Czech) veřejné penze, osobní penze, sociální modely, ČSSD, KDU-ČSL, penzijní politika
Keywords in English public pensions, personal pensions, welfare regimes, Social-Democratic pension policy, Christian-Democratic pension policy
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 15/9/2020 00:57.
Abstract
Československé starobní důchody byly výrazně závislé na finálním výdělku. Po sametové revoluci došlo k podstatnému poklesu reálných redukčních hranic v českém „důchodovém pojištění“. Reforma od roku 1996 potvrdila trend k nivelizaci důchodů také vytvořením samostatné základní výměry důchodů. Výkonný tým pro přípravu reformy (2005) analyzoval koncepce reforem jednotlivých politických stran, zejména modelací výdajů a příjmů, nikoliv jejich systémovou analýzou. Podtónem jeho aktivit byla neoliberální “diverzifikace” dosavadního systému. Systém NDC, doporučovaný nám Světovou bankou, byl „odrovnán“ nevhodnými parametry. Pozdější lobbistický Poradní expertní sbor (2010) se zaměřil na podporu “diverzifikace”, cílem bylo zavedení povinného důchodového spoření, provozovaného reformovanými penzijními fondy. Pod vlivem různých politických a ekonomických zájmů se vláda nakonec rozhodla pro “dobrovolný” opt-out + add-on, úspěšná realizace byla v podstatě znemožněna již samotnou existencí svým způsobem silného systému penzijního připojištění a neumožněním využití obchodního modelu životního pojištění v novém “důchodovém spoření”. Žádná politická strana dnes neusiluje o paradigmatickou důchodovou reformu, provádějí se jen nesystematické dílčí parametrické změny. ČSSD doporučujeme upustit od neoliberální penzijní politiky a začít opět prosazovat moderní sociální pojištění typu NDC; k sociálně-demokratickému sociálnímu modelu patří též odmítnutí státní podpory soukromých finančních produktů. KDU-ČSL by se měla zaměřit na zvyšování významu sociálního důchodového pojištění a na sjednocení státní podpory zaměstnaneckých a osobních penzí.
Abstract (in English)
The Czechoslovak old-age pensions were heavily related to final salary. After the Velvet revolution there was a substantial decrease of real bend points in the Czech „pension insurance“. The 1996 reform confirmed the trend to the equalization of pensions by the creation of the „basic amount“ of pensions. The Executive Team for the preparation of the reform (2005) analysed the reform concepts of individual political parties, mainly by the modelling of expenditures and receipts, not by their systemic analysis. The keynote of their activities was the neoliberal „diversification“ of the existing system. They blew away the NDC scheme, recommended by the World Bank to us, with inappropriate parameters. Later the lobbyists᾿ Expert Advisory Forum (2010) concentrated on the support of „diversification“, aiming at the introduction of mandatory pension savings, provided by reformed pension funds. Under the influence of different political and economic interests the Government decided in the end for the „voluntary“ opt-out + add-on, its successful realization was made impossible basically by the very existence of, in a sort of way, a strong supplementary pension insurance and by not permitting the use of life insurance sales model in the new „pension savings“ scheme. Today no political party struggles for a paradigm pension reform, unsystematic partial parametric changes are practised only. We recommend to the Social Democratic Party to leave the neo-liberal pension policy and to re-support the transition to the modern social pension insurance of the NDC type; the social-democratic welfare regime refuses also the state support of the private financial products. The Christian Democratic Party should concentrate on the increase of the role of the social pension insurance and on the unification of the state support of the occupational and personal pension schemes.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
vostatek_wp_2017_cesky_penzijni_system_a_navrhy_na.pdf Licence Creative Commons  File version 15/9/2020

Properties

Name
vostatek_wp_2017_cesky_penzijni_system_a_navrhy_na.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/40232/915263/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/40232/915263/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/40232/915263/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/40232/915263/?info
Uploaded/Created
Tue 15/9/2020 00:57

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • a concrete person Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 4/12/2023 01:47