VOSTATEK, Jaroslav. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu pro ČSSD a KDU-ČSL. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2017. 38 s. Working Paper 1/2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu pro ČSSD a KDU-ČSL
Název česky Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu pro ČSSD a KDU-ČSL
Název anglicky Czech Pension System and Proposals for Its Reform for the Social Democratic and Christian Democratic Parties
Autoři VOSTATEK, Jaroslav.
Vydání 1. vyd. Praha, 38 s. Working Paper 1/2017, 2017.
Nakladatel VŠFS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor Ekonomie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Klíčová slova česky veřejné penze, osobní penze, sociální modely, ČSSD, KDU-ČSL, penzijní politika
Klíčová slova anglicky public pensions, personal pensions, welfare regimes, Social-Democratic pension policy, Christian-Democratic pension policy
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 15. 9. 2020 00:57.
Anotace
Československé starobní důchody byly výrazně závislé na finálním výdělku. Po sametové revoluci došlo k podstatnému poklesu reálných redukčních hranic v českém „důchodovém pojištění“. Reforma od roku 1996 potvrdila trend k nivelizaci důchodů také vytvořením samostatné základní výměry důchodů. Výkonný tým pro přípravu reformy (2005) analyzoval koncepce reforem jednotlivých politických stran, zejména modelací výdajů a příjmů, nikoliv jejich systémovou analýzou. Podtónem jeho aktivit byla neoliberální “diverzifikace” dosavadního systému. Systém NDC, doporučovaný nám Světovou bankou, byl „odrovnán“ nevhodnými parametry. Pozdější lobbistický Poradní expertní sbor (2010) se zaměřil na podporu “diverzifikace”, cílem bylo zavedení povinného důchodového spoření, provozovaného reformovanými penzijními fondy. Pod vlivem různých politických a ekonomických zájmů se vláda nakonec rozhodla pro “dobrovolný” opt-out + add-on, úspěšná realizace byla v podstatě znemožněna již samotnou existencí svým způsobem silného systému penzijního připojištění a neumožněním využití obchodního modelu životního pojištění v novém “důchodovém spoření”. Žádná politická strana dnes neusiluje o paradigmatickou důchodovou reformu, provádějí se jen nesystematické dílčí parametrické změny. ČSSD doporučujeme upustit od neoliberální penzijní politiky a začít opět prosazovat moderní sociální pojištění typu NDC; k sociálně-demokratickému sociálnímu modelu patří též odmítnutí státní podpory soukromých finančních produktů. KDU-ČSL by se měla zaměřit na zvyšování významu sociálního důchodového pojištění a na sjednocení státní podpory zaměstnaneckých a osobních penzí.
Anotace anglicky
The Czechoslovak old-age pensions were heavily related to final salary. After the Velvet revolution there was a substantial decrease of real bend points in the Czech „pension insurance“. The 1996 reform confirmed the trend to the equalization of pensions by the creation of the „basic amount“ of pensions. The Executive Team for the preparation of the reform (2005) analysed the reform concepts of individual political parties, mainly by the modelling of expenditures and receipts, not by their systemic analysis. The keynote of their activities was the neoliberal „diversification“ of the existing system. They blew away the NDC scheme, recommended by the World Bank to us, with inappropriate parameters. Later the lobbyists᾿ Expert Advisory Forum (2010) concentrated on the support of „diversification“, aiming at the introduction of mandatory pension savings, provided by reformed pension funds. Under the influence of different political and economic interests the Government decided in the end for the „voluntary“ opt-out + add-on, its successful realization was made impossible basically by the very existence of, in a sort of way, a strong supplementary pension insurance and by not permitting the use of life insurance sales model in the new „pension savings“ scheme. Today no political party struggles for a paradigm pension reform, unsystematic partial parametric changes are practised only. We recommend to the Social Democratic Party to leave the neo-liberal pension policy and to re-support the transition to the modern social pension insurance of the NDC type; the social-democratic welfare regime refuses also the state support of the private financial products. The Christian Democratic Party should concentrate on the increase of the role of the social pension insurance and on the unification of the state support of the occupational and personal pension schemes.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
vostatek_wp_2017_cesky_penzijni_system_a_navrhy_na.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 15. 9. 2020

Vlastnosti

Název
vostatek_wp_2017_cesky_penzijni_system_a_navrhy_na.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/40232/915263/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/40232/915263/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/40232/915263/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/40232/915263/?info
Vloženo
Út 15. 9. 2020 00:57

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 2. 10. 2023 23:51