Informační systém Repo
SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj – I. Část. Praha: Dr. Josef Raabe, 2012. 6 s. Zpravodaj pro mateřské školy květen/2012. ISSN 1803-6694.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj – I. Část.
Název anglicky Self-evaluation of kindergarten´s teacher, her proffesional development. – Ist part.
Autoři SYSLOVÁ, Zora.
Vydání Praha, 6 s. Zpravodaj pro mateřské školy květen/2012, 2012.
Nakladatel Dr. Josef Raabe
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor Pedagogika a školství
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISSN 1803-6694
Klíčová slova česky učitelka mateřské školy; sebereflexe; sebehodnocení; podpora profesního rozvoje.
Klíčová slova anglicky kindergartens teacher; self-reflection; self- evaluation; support of professional development
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 13:51.
Anotace
Příspěvek přibližuje význam smysluplného hodnocení práce učitele mateřské školy. Vysvětluje, co může pomoci učiteli vidět se objektivněji. Vyvozuje metodická doporučení pro realizaci hodnocení sebe sama. Upozorňuje na úskalí sebehodnocení, ale i na využití jejích výsledků pro zkvalitnění práce nejen učitele, ale celé mateřské školy.
Anotace anglicky
Contribution outlines the sense of meaningful evaluation of the teacher's work in kindergarten. It explains chat can help to teacher to see him/her self more objective. It deduces methodological suggestions for realization of the self-evaluation. It warns of difficulties of self-evaluation but it points the application for improving the teacher's and kindergarten's work.
Zobrazeno: 19. 5. 2021 05:37