Information System Repo 

Problémy významu vzdělanosti v současné společnosti

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
MUŽÍK, Jaroslav. Problémy významu vzdělanosti v současné společnosti (Problems of the importance of education in contemporary society). Military Forum. Praha: Svaz důstojníků a proporčíků Armády ČR, 2015, vol. 2015, No 1, p. 8-11. ISSN 1804-6568.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problémy významu vzdělanosti v současné společnosti
Name (in English) Problems of the importance of education in contemporary society
Authors MUŽÍK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Military Forum, Praha, Svaz důstojníků a proporčíků Armády ČR, 2015, 1804-6568.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/46358978:_____/15:00000042
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Keywords (in Czech) vzdělávání; kompetence; systémy dalšího vzdělávání; rozvoj lidských zdrojů
Keywords in English education; competence; continuing education systems; human resources development
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., učo 2365. Changed: 23. 3. 2020 11:04.
Abstract
Diskuzní linie o vzdělávání za posledních 50 let se vedou zhruba ve dvou směrech. První je ta do jisté míry tradiční společenská představa o povinných vědomostech. Ta naráží na dnes velmi problematickou snahu „dostat“ dnešní poznatky do encyklopedické formy. Tomu brání zejména nemožnost „zkrotit“ důležité poznatky do klasické formy tištěných knih. Podle údajů Unesco z roku 2012 musí dnes člověk vycházet s přibližně 180 tisíc časopisů na celém světě, které produkují denně 20 tisíc článků. A to je jen jedna dimenze šíření znalostí. Velkým fenoménem se stává internet, ten se stal symbolem moderní vědomostní exploze. Wikipedie se stala současně dokladem o stále se rozvíjející se specializaci moderní průmyslové společnosti a důkazem velikosti nepřehlednosti a problematické srozumitelnosti jinak široce dostupných informací a poznatků.
Abstract (in English)
Discussion lines on education over the past 50 years have been conducted in roughly two ways. The first is, to a certain extent, the traditional social concept of compulsory knowledge. It encounters a very problematic effort to "get" today's knowledge into an encyclopedic form. This is mainly prevented by the impossibility of "tame" important knowledge into the classical form of printed books. According to Unesco's 2012 figures, today one has to publish around 180,000 magazines around the world that produce 20,000 articles a day. And this is just one dimension of knowledge dissemination. The Internet is becoming a big phenomenon, which has become a symbol of the modern knowledge explosion. At the same time, Wikipedia has become a testament to the ever-growing specialization of modern industrial society and evidence of the size of the confusion and problematic comprehensibility of otherwise widely available information and knowledge.
Print
Add to clipboard Displayed: 19. 5. 2021 03:38

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 19/5/2021 03:38, Week 20 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz