Informační systém Repo 

Poznámky k úloze elektronických médií ve středním a vysokoškolském vzdělávání

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka. Poznámky k úloze elektronických médií ve středním a vysokoškolském vzdělávání. In Média a vzdělávání 2019 – Media & Education 2019. Praha: Extrasystem Praha, 2019. s. 108-112, 5 s. ISBN 978-80-87570-45-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poznámky k úloze elektronických médií ve středním a vysokoškolském vzdělávání
Název anglicky Notes on the Role of Electronic Media in Secondary and University Education
Autoři LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Praha, Média a vzdělávání 2019 – Media & Education 2019, od s. 108-112, 5 s. 2019.
Nakladatel Extrasystem Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/46358978:_____/19:00000035
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-87570-45-6
Klíčová slova anglicky Classical University;Secondary education;University education;Elektronization of teaching;Digital didactic technologies;Teachers’ didactic competencies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 24. 3. 2020 14:16.
Anotace
Širší dostupnost vysokoškolského vzdělávání v současnosti vyvolává různé debaty o otázce kvality výuky v rámci tohoto spojení vzdělávání. Článek vychází z předpokladu, že vysokoškolské vzdělání by mělo v mnoha oblastech následovat středoškolské vzdělání. Zvláště citlivou oblastí je elektronizace výuky, kde obě úrovně vzdělávání využívají digitální didaktické technologie v různé míře. V rámci pilotního ověření akademického grantu autor článku prozkoumal situaci na středních odborných školách, které „dodávají“ své absolventy ke studiu na Univerzitě Jana Amose Komenského. Toto šetření je třeba považovat za první krok, první zpětnou vazbu, určitý výchozí bod pro přípravu didaktických zdrojů na univerzitě. V této souvislosti jak teorie, tak praxe vyžadují legitimní požadavek, aby vysokoškolské vzdělávání kreativním způsobem dále rozvíjelo didaktickou složku výuky vzhledem k stanoveným cílům a profilům absolventů.
Anotace anglicky
The wider availability of higher education at present triggers different debates on the issue of teaching quality within this link of education. The article is based on the assumption that university education should follow secondary education in many areas. The electronization of teaching where both levels of education use digital didactic technologies to a different extent is a particularly sensitive area. Within the pilot verification of the academic grant, the author of the article has explored the situation at secondary vocational schools that “supply“ their graduates for the study at the Jan Amos Komensky University. This investigation needs to be considered as a first step, a first feedback, a certain starting point for drafting didactical resources at the university. In this context, both theory and practise make a legitimate requirement for the university education to further develop in a creative way the didactic component of the teaching due to the set goals and graduates’ profiles.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 11. 8. 2020 02:57

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 8. 2020 02:57, 33. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz