Information System Repo 

Chování žáka v mimořádných situacích jako možnost inkluzivního přístupu

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VÍŠEK, Jiří, Jarmila KLUGEROVÁ and Lukáš STÁREK. Chování žáka v mimořádných situacích jako možnost inkluzivního přístupu (The behavior of student in emergency situation as a way to inclusion approach). In Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov. Slovensko: VERBUM - vydavatel´stvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. p. 373-386. ISBN 978-80-561-0598-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chování žáka v mimořádných situacích jako možnost inkluzivního přístupu
Name in Czech Chování žáka v mimořádných situacích jako možnost inkluzivního přístupu
Name (in English) The behavior of student in emergency situation as a way to inclusion approach
Authors VÍŠEK, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jarmila KLUGEROVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lukáš STÁREK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Slovensko, Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov, p. 373-386, 14 pp. 2018.
Publisher VERBUM - vydavatel´stvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/46358978:_____/18:00000017
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-561-0598-6
Keywords (in Czech) inkluze;projekt;ochrana;sociekonomické prostředí;žák
Keywords in English inclusion;project;protection;socio-economically environment;student
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Jiří Víšek, učo 1089. Changed: 18. 3. 2019 13:36.
Abstract
Příspěvek s názvem Chování žáka v mimořádných situacích jako možnost inkluzivního přístupu podporuje myšlenku využití bezpečnosti jako jednoho z možných nástrojů inkluzivního přístupu v edukaci dětí a žáků. Tento příspěvek vychází z projektu Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva z žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Cílem projektu je podpořit tvorbu občanských kompetencí žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí prostřednictvím výchovně-vzdělávacího programu posilujícího jejich uvědomění si sebe sama v užším i širším společenském kontextu a rozvíjejícího praktické dovednosti potřebné k ochraně sebe samotného i druhých (ochrana života, zdraví a majetku).
Abstract (in English)
Article called The behavior of student in emergency situation as a way to inclusion approach supports an idea of using security education as one of many possible instrument of inclusion inclusive approach in education of children and students. This article is based from project Development of civil competence in field of security and protection of population. Project is included of kids from socio-economically environment. Project goal to support the creation of civil competences of students from socio-economically environment through educational program focused on themselves thinking in the social context. The educational program evolves practical skills which are needed for protection of young kids and others (protection of life, health and property).
Print
Add to clipboard Displayed: 16. 5. 2021 13:21

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 16/5/2021 13:21, Week 19 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz