POLÁČEK, Jiří. Digital competences in computer-supported collaborative learning. In Cyberspace 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digital competences in computer-supported collaborative learning
Název česky Digitální kompetence v počítačem podporovaném kolaborativním učení
Autoři POLÁČEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Cyberspace 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno, 2018.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00104838
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky digitální kompetence; online komunikace; kolaborativní učení
Klíčová slova anglicky digital competences; online communication; collaborative learning
Návaznosti MUNI/A/1028/2017, interní kód Repo.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 9. 2020 00:30.
Anotace
This submission brings the thematically oriented partial findings extracted from the wide-ranging research on the dynamics of computer-supported collaborative learning within managerial simulation game “Manahra” environment. Using both qualitative and quantitative methods, it has been investigated which digital competences students perceive as crucial to the success of their team in the game and how the computer-mediated communication skills affect the dynamics of group learning. A qualitative analysis of in-depth interviews with students revealed that the competitive environment of “Manahra” significantly develops at least two kinds of digital competences among the members of study groups. It is the ability of effective online communication which is essential for on-going problem solving and, subsequently, the ability to the proper use of online tools to mutual performance monitoring that helps in keeping abreast of the group events and reduces the risk of errors in group tasks. Follow-up quantitative analysis of the survey data mapped the levels of competences to the computer-mediated communication (efficiency, productivity and social dimension) and unveiled the effect of social interaction on helping behaviour.
Anotace česky
Tento příspěvek přináší tematicky orientované dílčí poznatky z rozsáhlejšího výzkumu dynamik počítačem podporovaného skupinového učení v prostředí manažerské simulační hry Manahra. S využitím jak kvantitativních, tak kvalitativních metod bylo zkoumáno, které digitální kompetence studenti Manahry vnímají jako klíčové pro úspěch jejich týmu ve hře a jakým způsobem kompetence k počítačem zprostředkované komunikaci ovlivňují dynamiku skupinového učení. Kvalitativní analýza hloubkových rozhovorů se studenty ukázala, že soutěžní prostředí Manahry u členů studijních skupin významným způsobem rozvíjí minimálně dva druhy digitálních kompetencí. V prvé řadě schopnost efektivní komunikace online, která je nezbytná pro operativní řešení problémů, a následně i dovednosti využití dostupných online nástrojů ke vzájemnému monitorování činnosti, které pomáhá v udržování přehledu o dění ve skupině a snižuje riziko vzniku chyb u společných úkolů. Následná kvantitativní analýza dat z dotazníku u studentů Manahry zmapovala úrovně kompetencí k počítačem zprostředkované komunikaci (efektivitu, produktivitu a sociální dimenzi) a odhalila vliv sociálních interakcí na podněcující a pomáhající chování v počítačem podporovaném skupinovém učení.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Digital_competences_in_computer-supported_collaborative_learning.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 8. 12. 2018

Vlastnosti

Název
Digital_competences_in_computer-supported_collaborative_learning.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/31312/598766/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/31312/598766/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/31312/598766/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/31312/598766/?info
Vloženo
So 8. 12. 2018 00:59

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Digital_competences_in_computer-supported_collaborative_learning.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 7. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Digital_competences_in_computer-supported_collaborative_learning.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/31312/907441/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/31312/907441/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/31312/907441/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/31312/907441/?info
Vloženo
Po 7. 9. 2020 00:30

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 9. 12. 2022 08:09